Kolęda

Kolęda w sobotę 3 lutego od godz. 9.30
Księża będą odwiedzali rodziny według podanej kolejności adresów:

Ks. Proboszcz
ul. Malownicza 29 – Olszewnica Stara
ul. Krajobrazowa 13 – Olszewnica Stara
ul. Wspólna 63 – Dąbrowa Chotomowska
ul. Wspólna 24K – Dąbrowa Chotomowska
ul. Wspólna 24G – Dąbrowa Chotomowska
ul. Jaworowa 22 – Dąbrowa Chotomowska
ul. Jaworowa 12 – Dąbrowa Chotomowska
ul. Wiśniowa 6 – Dąbrowa Chotomowska
ul. Wiśniowa 14 – Dąbrowa Chotomowska
ul. Czeremchowa 5 – Dąbrowa Chotomowska
ul. Leszczynowa 8 – Chotomów
ul. Leszczynowa 1 m 2 – Chotomów

Ks. Łukasz
Ul. Cisowa 8 – Chotomów
Ul. Cisowa 9 – Chotomów
ul. Partyzantów 108A – Chotomów
ul. Łąkowa 24 – Chotomów
ul. Szafirowa 14 – Chotomów
ul. Księżycowa 29 – Chotomów
ul. Obrońców Modlina 4 – Chotomów
ul. Obrońców Modlina 5 – Chotomów
ul. Leśna 3 – Chotomów
ul. Ogrodowa 46A – Chotomów
ul. Ogrodowa 67 – Chotomów
ul. Partyzantów 19 – Chotomów