Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota Odnowy w Duchu Św. „Wzrastanie w Duchu Św.”.

Spotykamy się w każdy czwartek po Mszy Św. o godz. 18:00 w salce katechetycznej przy kancelarii parafialnej.

Opiekunem jest ks. prałat Kazimierz Wójcik

Są to spotkania otwarte. Istotą ich jest spontaniczna modlitwa wspólnotowa, szczególnie wielbiąca oraz słuchanie i rozważanie Słowa Bożego.

Zgodnie z nazwą Wspólnoty staramy się wzrastać również przez spotkania w małych grupach, katechezy, udział w różnych rekolekcjach i formację osobistą.

Serdecznie zapraszamy!

http://odnowa-chotomow.waw.pl/