Wypominki roczne 2022/2023

Wypominki roczne 2022/2023
1. + Zmarłych: Papieży i Biskupów, ks. arcybiskupa Hozera, księży proboszczów tutejszej parafii, ks. Leszka Kołonieckiego, ks. Stanisława Kanię, zmarłe siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, ze Zgromadzenia Sióstr Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz zmarłych z rodzin sióstr;

2. Wszystkich poległych w czasie I i II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i jenieckich na Wschodzie i Zachodzie, zamęczonych w więzieniach za wiarę i za wolność Polski; prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię i tych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem;

3. † Irenę i Stanisława Gawrysiów i zm. z rodzin Gawrysiów i Żelazów † Janinę i Mieczysława i zm. z rodziny Kołonieckich, † Andrzeja, Eugeniusza, Stanisławę Błachut, Danielę, Kazimierza Truszkowskich † Stanisława, Katarzynę, Zofię, Zygmunta, Grzegorza Kaczmarzyków † Czesława Gołąb, Stefanię i Aleksandra Jagnieżów, Wandę Lemke † Zofię, Mieczysława i Jadwigę Serafinowskich † z całej rodziny Rutkowskich i Bańkowskich † Czesława Strupczewskiego

4. † Irenę, Stefana, Leokadię, Kazimierza Wysockich, Tadeusza Domosławskiego, Lidię Sokół, z rodziny Szymańskich, Mariannę i Jana Rosów, Annę Markowską, Józefa, Tomasza, Jadwigę, Wojciecha Kotasiaków † rodziców Czajkowskich, Janusza i rodziców Tyszkiewiczów, Lucynę i Jerzego Bierzuńskich † Danutę Radzikowską, z rodziny Radzikowskich, Jana Paducha, Edwarda Wojciechowskiego, Zofię Krakowską, z rodzin Paduchów, Siebielec, Wojciechowskich, Krakowskich, Mariannę i Mariana Duda, Jerzego, Alicję, Andrzeja, Grażynę, Wojciecha Jaroszewskich, z rodzn Dudów, Okolus, Jaroszewskich, Andrzeja Ołdaka, z rodzin Ołdaków, ppłk Sławomira Zieniuka † Stefanię i Wacława Gronków, Kazimierę i Zygmunta Winniaków

5. † Tadeusza, Janinę, Jana Zająców † z rodzin Wodzyńskich i Kołpaczewskich † Helenę i Henryka Ziemaków, Marka Choduna, dziadków Sierawskich † Jana, Janinę, Stanisława Sierawskich, Zofię i Franciszka Kurpiewskich † Henryka i Krystynę Rogala, ich zmarłych rodziców, z rodziny Gileta † Stefanię i Jana Osieckich, Wacława Ziółkowskiego, Janinę i Jana Sitek † Lucynę i Józefa Karwowskich, Teresę i Andrzeja Jaros, Helenę i Wacława Sucheckich † Rodziców Zabielskich i Kołodziejskich † Cecylię i Henryka Snochowskich, Tomasza, Janinę, Kazimierza Smoleńskich, Mariannę Kazusek † Andrzeja, Mariana, Mariannę, Jana Pańczyków, Stefana, Helenę, Leona Koźniewskich, Matyldę, Józefa i Edwardę Krzemińskich

6. † Zuzannę, Jana i Remigiusza Rujnów, Jerzego i Leona Pogorzelskich † Józefę i Jana Dróżdż, Stanisławę, Władysława makuch i ich rodziców, Krystynę, Stanisława Wołczyńskich i ich rodziców † Danutę i Kazimierza Białous, Krystynę i Franciszka Żero † Lucynę Fonder † Klementynę i Walentego Hus, Mariannę Modzelewską, Zdzisława Sokulskiego, Mariannę i Władysława Gleba † Jana i Mariannę Pacyk, Kazimierę Marciniak, Leokadię i Grażynę Samborskie, Aleksandra i Zofię Sugier, Mieczysława i Mariannę Więcław, Stanisława i Wandę Sadkowskich, Andrzeja, Helenę, Zygmunta, Stanisława, Genowefę Nejman, Wandę, Zbigniewa i Jana Wtulich † z rodzin Mazurkiewiczów i Skorupskich † Mariana i Franciszkę Gronek † Rodziców Boreckich i Gaczewskich, Zofię Lenart

7. † Michała i Agnieszkę Waliszkiewicz, Jana i Helenę, Dionizego i Teodozję, Andrzeja i Wandę Gierwatowskich, Leona i Petronelę Kuczyńskich, Romualda i Aleksandrę Jabłońskich, Jana Gierwatowskiego, Marka Waluśkiewicza, Tomasza i Stanisławę Waluśkiewicz † Jadwigę Barszczewską i jej nienarodzone dziecko, Kazimierza Barszczewskiego, Pawła Karpiuka † Izydora Wrońskiego i siostrę Józefę † Stanisława, Stanisławę i Witolda Łempickich, Antoniego Majewskiego, Mariannę i Józefa Radziwon † Romanę i Władysława Jaroch, Helenę i Jana Kroszkiewiczów † Artura i Jana Kamińskich, Stanisława i Bronisławę Sierawskich, Ireneusza Przyborowskiego

8. † Janinę Myśliwiec, Basię, Mariannę i Jana Powirtowskich, Genowefę Rączkę i zmarłych z rodziny Rączków † Irenę Nałęcz, Jana Dominiaka, Henrykę, Jana i Bogdana Jakubisiaków † Honoratę i Stanisława pazio, Helenę i Bolesława Bakuła † Jana i Zofię Wołosiewicz, Janinę Nagórko, Kazimierę i Henryka Skolimowskich, Bolesławę, Alfreda i Stanisława Zalewskich, Wiesławę Kośka, ks. Piotra Wojdata, ks. Tomasza Muszyńskiego † Stefana i Zofię Bieńkowskich, Wandę, Barbarę, Zbigniewa Rembelskich † Franciszka, Franciszkę, Stanisława, Mirosława, Roberta Jajszczaków, Mariannę i Jana Maciejaków, Mariana i Kazimierę Dźbików, Agnieszkę i Danutę Kowalskie, Stanisława, Stefana, Karolinę Petrykowskich, Andrzeja, Teresę, Jerzego i Helenę

9. † Mariannę, Paulinę, Zofię, Jerzego, Mariana Bieńków, Elżbietę Banasiak, Stanisławę i Bolesława Komorowskich, Helenę i Zofię Kozłowskie † Adama Lameckiego i rodziców Grabowskich † Franciszka, Stefanię, Ryszarda, Irenę, Alinę i Bernarda Liwskich † Czesławę, Henryka i Kazimierza Krzyjszczaków, Irenę, Włodzimierza i Waldemara Ponikiewskich † Stanisławę i Leopolda Wysockich, Zygmunta Ciesielskiego, Jarosława Jankowskiego, Elżbietę i Zygmunta Ziółkowskich † z rodzin Patrycy, Kiełbasińskich, Świątkowskich, Piłczyńskich i Kamaszów † Stanisława, Bronisławę i Feliksa Sierawskich

10. † Michalinę i Czesława Tomczaków i zmarłych z rodzin Tomczaków, Weryków, Borowskich, Siwickich i Kroczak, Mariannę i Franciszka Malickich i zmarłych z rodzin Malickich, Oszustów, Piątkowskich, Zubów, Kijaków, Radlińskich, Gucznia, Janinę Mioduszewską, Eleonorę i Leona Żołnierkiewicz, zmarłych z rodzin Żołnierkiewiczów, Patisów, Kononowiczów, Gładysiów, Stasickich, Łozowskich, Osmólskich, Kazimierę i Jana Wojtachnia, z rodzin Wojtachnia, Piątkowskich, Głowackich, dusze w czyśćcu cierpiące † z rodzin Dorosiów i Michalczyków † z rodzin Sikorskich, Kiełczewskich, Spodemek, Klimków i Kowalskich

11. † Jadwigę Zubel i jej rodziców Helenę i Józefa Małków, Zdzisława Zubel i jego rodziców Krystynę i Stefana Zubel, Zbigniewa Woźniaka i jego rodziców Eugenię i Władysława Woźniaków, Irenę i Wacława Wójciaków † Wiesławę-Łucję i Wiesława Kwiatkowskich, z rodziny Dudzińskich † Antoninę, Andrzeja, Irenę, Czesława Kwiatkowskich, Julię, Marcina i Barbarę Kędzierskich, Alinę i Wiesława Sadowskich † Irenę i Tadeusza Nowakowskich, Waldemara Piaseckiego, Marię Kraj, Jana Kmiołka, Halinę i Rudolfa Urbanik † Jadwigę Kuliś i zmarłych z rodziny Kulisiów † Annę, Mariana Sierawskich † Jerzego i Halinę Cieślińskich i dziadków Cieślińskich, Wacława i Eugenię Derlaczów i dziadków Derlaczów, Paulinę Oleksiak i dziadków Oleksiaków

12. † Aleksandra Stankiewicza i Tadeusza Pietrzaka † Daniela Sikorskiego, Grażynę i Zdzisława Sczepaników † Agnieszkę Błońską, Anielę i Henryka Dąbrowskich, Elżbietę i Edwina Frydrychowiczów † Henrykę i Stefana Przygodów † Marcjannę i Karola Sokulskich, Stanisławę i Stanisława Czauderna, Henryka Połcia † Janinę i Michała Bziuków † Annę i Stanisława Wysłouch † z rodzin Białobrzeskich i Kalinowskich † Wacława i Marię Banachiewiczów † Urszulę, Stanisława i Zygmunta Kowalików, dziadków Kowalików i Olszewskich

13. † Pelegię, Apolonię, Antoniego Sierawskich, z rodzin Sierawskich, Gronków i Gągolewskich † Mieczysława i Grzegorza Zalewskich, Roberta Barszczewskiego, Feliksę Żebrowską, Mariana Składanowskiego † Daniela Orłowskiego † Wiktora i Stanisławę Bziuków, z rodzin Bziuków, Kwiatkowskich, Bronisławę, Jadwigę i Adolfa Ładów † Marka – Sławomira Kostrzewę, Janinę Piechocińską † Janusza Chodorowskiego, Zofię, Michała i Bogusława Rajewiczów † Zofię i Sławomira Michalskich, dziadków Michalskich † Stanisława, Artura, Zofię i Bogusława Oleksiaków † Barbarę i Jerzego Czauderna † Lucynę i Edwarda Masłowskich, Marka Rudnickiego † Leona Piotrowskiego

14. † Annę, Franciszka, Anielę, Andrzeja, Władysława, Juliana, Józefa, Stanisława, Irenę Popielarczyków, Władysławę i Tadeusza Sikorów, Michalinę i Zenona Dobrowolskich, Hannę i Maksymiliana Krawczaków † z rodzin Bziuków i Bańków † Marka Oleksiaka † Romanę Wiloch i zmarłych z rodziny Wilochów † Mariannę i rodziców Skoczniów, Hannę i Pawła Seroków † Marcina Gadeckiego, rodziców Kwietniów i Gadeckich † Jadwigę i Tadeusza Wleklińskich † Agnieszkę Zychalak † Tadeusza Wyganowskiego, Stanisława Ulatowskiego † Czesława Ziółkowskiego, Marcjannę i Aleksandra Orłowskich † Leokadię, Czesława, Mariana Konopskich, Aleksandrę Szewczuk † Władysławę i Henryka Góralczyków † Stanisławę i Stanisława Burczaków

15. † Bogusławę i Marka Lamparskich, Katarzynę Jasek, Kazimierę, Agnieszkę, Henryka Gutowskich † Zbigniewa Ziomeckiego † Tadeusza i Krystynę Jędraszko, dziadków Jędraszków † Romana, Mariannę, Marka i Genowefę Sulejewskich † Pelagię, Franciszka, Antoniego, Józefa, Jana Zakrzewskich, Anielę i Romana Kubuszów † Janusza Kałuskiego i Wacława Stępnia † Jana Czarnego † Weronikę, Władysława, Zygmunta i Zbigniewa Kaczmarczyków † Teresę, Marka, Roberta, Jana Grodków † Zdzisława i Krystynę Kozibąków, z rodziny Kowalczyków † Annę i Franciszka Suska † Grażynę i Eugeniusza Jabłońskich

16. † Eugenię i Wacława Derlaczów, dziadków Tyburskich, Derlaczów, Bonieckich i Paduczaków † Ignacego, Jadwigę i Stanisława Dyl † Lidię, Wacława i Mariusza Kwiatkowskich, dziadków i pradziadków Kwiatkowskich, Pietrzaków i Borzymów † Krzysztofa Kulisia † Stanisława Jagnieżę i z rodziny Jagnieżów, Zofię i Józefa Chylaków, z rodzin Chylaków i Morawskich † Irenę Kornatowską † Zofię i Stanisława Płaciszewskich † Kazimierę, Stanisława i Andrzeja Osieckich † Stefana i dziadków Kruszewskich, Anielę Dąbrowską i z rodziny Dąbrowskich

17. † Annę i Eugeniusza Smolińskich, dziadków Smolińskich i Wilgos † Barbarę i Stefana Dobrowolskich, Zdzisława Kacprzaka, z rodzin Kacprzaków i Drzycińskich † Mariusza Burdyńskiego † Longina Tomaszewskiego † Marka, Stanisławę i Henryka Rosenbaum † Aleksandrę, Faustyna, Tadeusza i Zbigniewa Dudzińskich † z rodzin Kowalików i Oleksiaków † Leokadię i Józefa Jędraszków, Bożenę Lubowiecką, Annę, Jana i Tadeusza Szymańskich

18. † Annę i Barbarę Czauderna † Reginę, Małgorzatę, Leonarda, Józefa i Janinę Sztabników † Pawła Kulisia † dziadków i rodziców Sosińskich † dziadków i zmarłych z rodzin Wyrozembskich i Gałeckich † Franciszkę, Wacława i rodzeństwo Kowalików † Krystynę Brzezińską † Katarzynę, Jana, Paulinę i Stefana Ziemaków † z rodziny Ładów † Katarzynę, Krzysztofa, Krystynę, Antoninę i Wiktora Dolińskich, Anielę, Juliana i Jerzego Wisińskich † Lidię Pietras, z rodzin Pietrasów i Kowalików, Janusza Ponto, Sławomira Budka, Małgorzatę Dybkę, Tadeusza Winnickiego

19. † Kazimierę i Mikołaja Pontów, Helenę i Tadeusza Twardo † Zdzisława, Wiesławę i Mariolę Kisielewskich † Irenę i Henryka Rudników † z rodzin Ponto, Bańkowskich i Sosińskich † Anielę i Michała Grodków † Irenę i Tadeusza Kowalików, Annę i Józefa Kozłowskich † Janinę, Henryka i Kubę Winniaków † Marię i Andrzeja Sobótków † Stefana i zmarłych z rodziny Świątków † Tomasza, Wacława, Czesławę Modzelewskich, dziadków Grallów † Stanisława i Zdzisławę Kostrzewów, Tadeusza Bąka, Władysława Kowalika † Bronisławę i Antoniego Mrozików † Adama Ślązaka † Janinę i Stanisława Szmigielskich † Bogdana i Danutę Rachubów

20. † Piotra Romanowicza, Katarzynę Niesłuchowską † z rodzin Borkowskich, Jeżaków i Jabłońskich † Wiktorię, Antoniego, Barbarę i Kazimierza Korzeń † Monikę Jabłońską z domu Olszewską, Kazimierza Sobczaka † Sofię i Teodozija Khiben † Teresę i Edwarda Wiśniewskich † Jerzego, Adama, Jacka Elertów † Władysława i Wandę Frej † Mariannę Kisz † Andrzeja Ćwika, Łukasza Jastrzębskiego, Mariana Sędkowskiego, z rodzin Kowalików i Kazów † z rodzin Kubanków, Rostkowskich, Czyżewskich, Walczyńskich i Chmielnickich † z rodziny Szymul † z rodzin Derl;aczów i Wrzeszczów

21. † Teresę i Marka Klimiuków, Helenę i Jana Kroszkiewiczów, z rodzin Klimiuków i Kroszkiewiczów † Tadeusza i Ireneusza Żelechów † Annę Bziuk, z rodziny Miętków † Danielę i Stefana Filipowiczów † Janinę i Stanisława Oleksiaków, Władysławę Wachnik † Irenę i Jana Truszkowskich, Genowefę, Jana i Bolesława Chojnowskich † Zbigniewa Kaczmarka † Jerzego i Krzysztofa Szafrańskich † Kazimierza i Władysławę Sitkowskich † Janinę i Jana Zielińskich, Władysławę i Teofila Liwskich, Mariannę i Czesława Kaczyńskich † Patryka i Andrzeja Śliwińskich † Macieja Affka

22. † Bogdana Cichockiego † Ewę Derlacz – Milewską, Zofię i Wincentego Derlaczów † rodziców Karwańskich, Mirosława Kwiatkowskiego † Edwarda Zalewskiego, Jadwigę i Kazimierza Hrycak † Bohdana, Danielę, Jana i Stefanię Kułakowskich, Aleksandra, Henrykę, Stefana i Helenę Kaczmarków, Wiktorię i Stefana Tymrakiewiczów, Juliana, Irenę i Jadwigę Plutów, Stanisława i Annę Wysłouch † Ziemowita, Czesławę, Jerzego, Radosława, Jarosława Hempel, Paulinę Downar, Janinę Balcewicz, Walerię i Franciszka Sakowicz, Józefa Pasławskiego, z rodzin Graczykowskich, i Bujnowskich † Dariusza Korczyka i Reginę Gałązka

23. † Dionizego Ziemaka i zmarłych z rodziny Ziemaków, rodziców Jankowskich † Kazimierza i Władysławę Białogórskich † Jana, Agnieszkę, Mariannę, Władysława Błońskich, Krystynę i Bogdana Dąbrowskich, Bolesława i Wiesława Powałów † Jadwigę, Józefa i Jacka Ziółkowskich † Ireneusza Drożdża, Ludwika i Lucynę Wilków † Zofię i Tadeusza Wesołowskich, Eugeniusza Bziuka, Piotra i Barbarę Grabowskich, Zygmunta Ponto, z rodziny Zabłockich † Jana Gontarskiego, rodziców Gontarskich i Werczyńskich

24. † Ryszarda Kuszneruka i jego rodziców, z rodziny Sokołowskich i Klimiuków, Franciszkę Dębowską, Andrzeja Zdanowskiego, Feliksę Jargiło † Jadwigę i Zbigniewa Mościckich, Janinę i Władysława Gronek † Hannę Delegiewicz, Zofię Calak, Franciszka Mościckiego † Leonarda Szulca i zmarłych z rodziny Jabłońskich † Janinę i Władysława Sadowskich, Rozalię, Władysława, Tadeusza, Jana, Zbigniewa i Józefa Pietrzaków † Lucjana Małkowskiego, rodziców Małkowskich, Bronisławę i Wacława Cieślińskich, dziadków Cieślińskich i Zdunków

25. † Franciszka Walewskiego, zmarłych z rodzin Walewskich i Kosów, Mariana Krysiaka † Stefanię, Józefa, Zdzisława, Tomasza Balińskich, Michała i Waldemara Szymul, Krystynę Pośmiechowicz † Jadwigę i Antoniego Kowalików † Daniela Krawczyka † Irenę Krzyżostaniak, Artura i Halinę Olszewskich, Piotra Drozdowskiego, Dariusza Klimczaka, dusze w czyśćcu cierpiące

26. † Siostry Służebniczki, spoczywające na tutejszym cmentarzu: siostry – Katarzynę – Angelę Rusnarczyk, Agnieszkę – Sabinę Maślanka, Teresę – Irenę Wołczańską, Aleksandrę Buniowską, Barbarę Badowską, dobroczyńców i ofiarodawców Domu Dziecka † z rodzin Spławskich: Helenę, Bolesława, Annę, Krystynę i Stanisława Bartczak, z rodzin Michalaków: Natalię i Antoniego, Janinę Chaczyńską, Zofię Trzcińską, z rodzin Kubackich i Żarneckich † Jana i Teresę Kupiec, z rodzin Kupców, Sztylerów, Kaczmarskich, Bartoszków, ks. Mariana

27. † ks. Tomasza Mąciora, Bronisława i Zofię Mąciorów, z rodzin Mąciorów, Gębiców, Kantorów, Mazurów, Podrażów, Lisaków, Brudzińskich, Prokopów † z rodziny Jarocewicz: Mariana, Andrzeja, Reginę, Eugeniusza, Halinę, Mieczysława, Zbigniewa, Bronisławę, Jana Jędruszczak, z rodziny Najda: Bronisława, Klementynę, Andrzeja, Zdzisława, Janinę i Zdzisława Walczyna, Krzysztofa, Nikolę Szustek, z rodziny Gębka, Dźwil, Szostek, Wilczyńskich, Tomaszewskich, Pawła Wereszczyńskiego

28. † Jerzego, Zofię, Adama Janaszkiewicz, z rodzin Janaszkiewiczów, Marcjanów, Zygmunta Bartosiaka, Stefanię i Walentego, z rodzin Bartosiaków, Helenę, Antoniego, Jana, z rodzin Pałka, Leduchowskich, Zielonka, ks. Piotra † rodziców Teodorę i Józefa, z rodzin Jakubowskich, Konfederaków, Odziomków i Jackowskich, Jakuba † Andrzeja, Mariannę i zmarłych z rodzin Piaskowskich i Wojtczaków † z rodzin Krzyszowskich, Banasiów, Salwów i Szczepańskich † rodziców Danutę i Stanisława Sierawskich, dziadków Sierawskich † Joannę, Józefa, Janinę, Stefana Saks, Pawła Gałana, Halinę Kownacką i jej rodziców † Emilię i Józefa Kaczmarków

29. † Mirosława, Gabriela i Stefana Jackiewiczów † Sylwinę i Czesława Kordulewskich † Sylwestra, Piotra, rodziców Pańczyk i Gutowskich † Halinę – Ewę Stadnik † Romanę i Henryka Krzyżanowskich, Teresę i Karola Kucińskich † Natalię i Henryka Ciosek, Juliannę Bielas, Krystynę i Czesława Paszczaków † Stanisława Żebrowskiego i rodziców † Janinę i Stanisława Zduniak, Klemensa Maciejewskiego, z rodzin Puchalskich – Piotra, Leokadię, Tomka, Sławka

30. † Stanisławę, Edwarda i Bogusława Bajko † Jana i Janinę Biernackich, Henrykę i Juliana Bittner † Teresę i Zdzisława Pałac, Eugenię i Kazimierza Wilczków, z rodzin Pałaców, Ambroziewiczów, Wilczków i Wrzesińskich † Irenę i Edwarda Sobierańskich, Walentynę i Kazimierza Gadeckich † Teresę i Zdzisława, Leokadię i Józefa Cieślińskich, Małgorzatę i Józefa Gągolewskich † Tadeusza Kubuja, z rodzin Goszczyckich, Kubujów, Smolińskich, dusze w czyśćcu cierpiące † Zbigniewa i Stanisława Kolińskich, Anielę, Leona i Mariana Śledź, Mariannę i Stanisława Gąsiorowskich

31. † Janinę, Ryszarda, Janinę, Teodora Niesłuchowskich, Leokadię, Kazimierza, Wiktorię, Piotra, Witolda, Bogdana, Danutę Skórów, Mariannę, Józefa Fietów, zm. z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące † Bronisławę, Stanisława Matuszewskich, Aleksandrę, Juliana, Tadeusza Pielach † Stefana Muszyńskiego, rodziców: Siedleckich, Muszyńskich † Lucję, Jana Tymińskich, Zofię, Antoniego Chybowskich, brata Krzysztofa † Bronisława, Hieronima, Marię, Leokadię i całą rodz. Olszewskich, Kazimierza, Mieczysława, Stefanię, Zofię, Mariana Jankowskich

32. † Stanisławę, Józefę, Juliana, Konstantego, Hieronima Dybowskich, Eugenię, Józefę, Jana, Franciszka Karwowskich, Scholastykę, Jadwigę, Jana, Antoniego Krasuskich, Annę, Michała Kosmaczewskich, Annę, Nikodema Rzążewskich, Emilię, Aleksandra Kalickich, Stanisława Głąba i jego rodziców † Barbarę Ulatowską, Jana, Mariannę i Zdzisława Komorowskich † Agnieszkę Jackiewicz, Stanisława Figaszewskiego, całą rodzinę Wyganowskich † Jadwigę, Tomasza Sokołowskich, zm. z rodz. Sokołowskich, Leśniewskich, Jerzyło, Zacheja

33. † Zm. z rodz. Miłków: Jana, Bronisławę, Sylwestra, Annę, Stefana, Eugeniusza, zm. z rodz. Kandybowiczów: Mieczysława. Mariannę, Piotra, Halinę, Stefanię, Stanisława † Ks. Kazimierza Błaszczuka, Franciszka, Franciszkę Wilczyńskich, Katarzynę, Stanisława, Mariannę, Józefa, Wiktorię Zielińskich, Krystynę, Ryszarda Kozłowskich, dusze w czyśćcu cierpiące † Józefa Kośkę, Józefa Sobczyka † Pawła Jaworskiego, Barbarę Jabłońską † Henrykę Łętowską, Zdzisława, Barbarę Stanisława Głuśniewskich

34.  † Czesława, Janinę, Artura Komorowskich, Władysława, Leokadię Basińskich, † Grzegorza, Teresę, Ryszarda Trzaskoma, Helenę, Franciszka Stołek † Stanisława, Genowefę Kołpaczewskich, całą rodz. Kołpaczewskich, Annę, Eugeniusza Rutkowskich i całą rodzinę † Jadwigę, Eugeniusza Kwiatkowskich, Bożennę, Jana Szydlik † Henryka, Anielę, Stanisława Janus, Adama, Reginę Błaszczyk, Władysławę Mikulską † Stanisława Szmytkowskiego, Leontynę, Czesława Kiliś

35. † Janinę, Wiesławę, Adama, Krzysztofa Szczelewskich, Feliksę, Bolesława, Karola Rasińskich, Annę Wikalińską, Helenę, Franciszka, Stanisława Wachowicz, Jerzego Każuch † Mieczysławę, Andrzeja, Stefana Kowalików, z rodz. Deczkowskich † Eugeniusza Matłacha z rodzicami i rodzeństwem, Jana, Władysławę Babulewiczów z dziećmi † Elżbietę, Franciszka Pawlaka, Janinę, Kazimierza Kowalik † Czesława, Feliksę Dąbrowskich, Mieczysława, Olenę Śmietanowskich, Ryszarda Piontczaka

36. † Mariannę, Mikołaja, Franciszka, Stanisława z rodz. Baranów, Wandę, Eugeniusza z rodz. Sabatów, Mariannę Nowosielską † Mariana Winogrodzkiego, Andrzeja Czaplińskiego, dziadków: Winogrodzkich, Szaniawskich, Zalewskich, Jurasiewiczów, Sokolińskich † Izabelę, Wiesława Tymrakiewicz † Rodzinę: Krawczyńskich, Bralskich, Moszczyńskich, Głowackich, Jarzębińskich † Władysława i Tadeusza Jagnieżów, rodziców: Jagnieża, Rossa

37. † Annę, Leona Golec, Adama, Annę Dudek, chrzestnych Janinę, Marka † Mariana Kamieniarz, Mariannę, Władysława Gniady † Bogdana, Ewę, Zygmunta Rosów, Zofię, Zenobiusza, Jana, Bronisławę, Stanisława Zawadów, wszystkich zm. z rodz. Cichockich, Aftewiczów, Zawadów, Rosów † Krystiana Szczerbaty, Bernadettę Ciękosz † Mariana, Dariusza, Wojciecha Ostrowskich, Mariannę Zawadewicz

38. † Helenę, Adama Zagumnych † Zbigniewa, Wiktora, Antoninę Dolińskich, Helenę, Stanisława Przyborowskich † Danutę, Stanisława, Paulinę, Konstantego Celińskich, Helenę, Stanisława, Tadeusza Liberów, Julię, Władysława, Tomasza Jarzębskich, Rozalię, Wojciecha, Jana Karwowskich, Hannę Biesiacką †.z rodz. Szymańskich † Tadeusza Liwskiego, rodziców: Rączków, zm. z rodz. Rączków, Kwiatkowskich † z rodz. Krysików, Wywigaczów

39. † Wiesławę, Stanisława Michalskich, dusze w czyśćcu cierpiące † Jolantę, Witolda Rozenbergier, Zdzisławę, Stanisława Kostrzewa † Jana, Jadwigę, Andrzeja Zyskowskich, Mariannę Błaszczak, Stanisława, Karola Rękawek, Marcina Jaroszewskiego † z rodz. Zarzeckich, Skrobotów, Drożęckich † Stanisława, Edwarda, Zofię, Romana Żurawskich, Teodozję, Kazimierza, Adama, Bogdana Podgórskich † Antoninę, Józefa, Małgorzatę Niewiatowskich, zm. z rodz. Niewiatowskich, Nojszewskich, Piotra, Marcina, Aleksandrę Cudnych, zm. z rodz. Cudnych, Ponikowskich

40. † Jadwigę, Mieczysława, Artura, Andrzeja Kempa, Stanisławę, Stanisława, Zbigniewa Kowalczyków, Waldemara, Mariannę, Mariana Ignaczak, Sabinę, Stefana, Grzegorza Grudniewskich, Jadwigę, Andrzeja Starbaka, Józefę Maliszewską, Ignacego, Józefę Mróz, Barbarę Rudzińską, Sabinę, Henryka Daniszewskich † Helenę Cieślak, Stanisława Rogowskiego, dziadków Rogowskich, rodziców Helenę, Józefa Niemyjskich, dziadków Jaroniów, zm. z rodz. Jaroniów, Piwnickich, Hannę Roguską, Izabelę Zielińską

41. † Andrzeja Osieckiego, Apolonię Sekudewicz, Marzenę Jarzębską, zm. z rodz. Osieckich, Sekudewiczów, Jarzębskich † Teodorę, Tadeusza, Ryszarda, Helenę, Stanisława Chęć, Genowefę, Jana Curyło, Bogusława Tkaczuka † Janinę i Wacława Oleksiaków, Władysławę Wachnik, Grzegorza Hus † Zygmunta i Cecylię Kądziela, z rodzin Kądziela i Wierzbowskich, Stefana i Annę Pączkowskich, Teodora Sołtysiaka, pracowników RIO w Warszawie, Arkadiusza Jaśczaka, Teresę Nojszewską

42. † Genowefę i dziadków Koszniruków † Krystynę i Edwarda Malinowskich † Janinę, Józefa i Andrzeja Karkowskich, Norberta Kierskiego, Krystynę Kosek † z rodzin Kalinowskich i Sucheckich, dusze w czyśćcu cierpiące † Jerzego i Lecha Feder, Halinę Mazurek † Zdzisławę, Tadeusza Stańczykowskich, Feliksę, Teresę, Janusza, Ryszarda Cieszkowskich