Wypominki roczne 2021/2022

WYPOMINKI ROCZNE 2021/2022

1. + Zmarłych: Papieży i Biskupów, ks. arcybiskupa Hozera, księży proboszczów tutejszej parafii, ks. Leszka Kołonieckiego, ks. Stanisława Kanię, zmarłe siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, ze Zgromadzenia Sióstr Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz zmarłych z rodzin sióstr;

2. Wszystkich poległych w czasie I i II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i jenieckich na Wschodzie i Zachodzie, zamęczonych w więzieniach za wiarę i za wolność Polski; prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię i tych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem;

3. † Irenę i Stanisława Gawrysiów i zm. z rodzin Gawrysiów i Żelazów † Janinę i Mieczysława i zm. z rodziny Kołonieckich, † Andrzeja, Eugeniusza, Stanisławę Błachut, Danielę, Kazimierza Truszkowskich, † Mieczysława Krasnodębskiego, Leokadię Montwił, dziadków Czapowskich i Rudzińskich, Martę Ołdak, Stanisławę i Joannę Marchlińskie, Macieja Piechockiego, Daniela Witka † Marka Waluśkiewicza, Teodozję, Dionizego, Wandę i Andrzeja Gierwatowskich

4. † Sylwinę i Czesława Kordulewskich † Jerzego i Leona Pogorzelskich, Zuzannę, Jana i Remigiusza Rujnów † Stefana Muszyńskiego, rodziców Siedleckich i Muszyńskich i zmarłych z ich rodzin † rodziców Zabielskich i Kołodziejskich † Czesława Strupczewskiego † z rodzin Rutkowskich i Bańkowskich † Genowefę, Stanisława Kołpaczewskich, z rodziny Kołpaczewskich † rodziców Wyrozembskich, Gałeckich i dziadków z obu stron

5. † Danutę Radzikowską, z rodziny Radzikowskich, Jana Paducha, Edwarda Wojciechowskiego, Zofię Krakowską, zmarłych z rodzin Paduch, Siebielec, Wojciechowskich, Krakowskich, Mariannę, Mariana Duda, Jerzego, Alicję, Andrzeja, Grażynę, Wojciecha Jaroszewskich, zmarłych z rodzin Duda, Okolus, Jaroszewskich, ppłk Sławomira Zieniuka † rodziców Czajkowskich, Janusza i rodziców Tyszkiewiczów, Lucynę i Jerzego Bierzuńskich

6. † Zofię, Jadwigę i Mieczysława Serafinowskich † Irenę, Stefana, Leokadię i Kazimierza Wysockich, Tadeusza Domosławskiego, Mariannę i Jana Rosa, z rodziny Szymańskich, Annę Markowską, Łucję Sokół, Józefę, Tomasza, Jadwigę i Wojciecha Kotasiaków † Krzysztofa, Jadwigę Kuliś i zmarłych z rodziny Kulisiów † Katarzynę, Stanisława, Grzegorza, Zygmunta, Zofię Kaczmarzyków † Jana i Janinę Biernackich, Juliana i Henryka Bittnerów

7. † Zbigniewa Ziomeckiego † Jerzego Jaworskiego † Jana, Agnieszkę, Mariannę, Władysława Błońskich, Bolesławę i Wiesławę Powała, Krystynę, Bogdana Dąbrowskich, Agnieszkę i Władysława Dłutek † Barbarę, Zbigniewa Rembelskich, Stefana i Zofię Bieńkowskich †Sylwestra, Piotra i rodziców Pańczyk, Annę i Tadeusza Gutowskich † Zdzisława Sokulskiego, rodziców Gleba, Klementynę i Walentego Hus, Mariannę Modzelewską

8. † Janinę, Ryszarda, Teodora Niesłuchowskich, Eleonorę, Anastazego Ślubowskich, Leokadię, Kazimierza, Wiktorię, Piotra, Witolda, Bogdana, Danutę Skórów, Mariannę i Józefa Fietów, dusze w czyśćcu cierpiące † Ignacego Posiadała, Stanisława i Mariannę Kowalik, z rodziny Wojda † Krystynę, Henryka Rogala, ich rodziców i zmarłych z rodziny Gileta † Henrykę i Stanisława, Józefę i Tomasza Puławskich, Małgorzatę i Stanisława Ponto, Krystynę Siwińską † Henryka Osieckiego, rodziców Grabowskich i Osieckich

9. † Stanisławę, Edwarda, Bogusława Bajko † Henrykę Łętowską, Zdzisława, Barbarę, Stanisława Głuśniewskich † Janinę, Józefa, Andrzeja Karkowskich, Norberta Kierskiego † Stefanię, Wacława Gronek, Kazimierę i Zygmunta Winniak † Tomasza Stańczaka † Jadigę Wleklińską i zmarłych z rodziny Wleklińskich † Adama Krauza, Sławomira Chałasa, Antoniego i Bronisławę Mrozik † Ziemowita, Czesławę, Jerzego, Radosława, Jarosława Hempel, Paulinę Downar, Janinę Balcewicz, Józefa Pasławskiego, Walerię i Franciszka Sakowicz i zmarłych z rodzin Balcewicz, Graczykowskich i Bujnowskich

10. † zmarłych z rodzin Wodzyńskich i Kołpaczewskich † Teodorę, Jadwigę, Tadeusza, Helenę, Stanisława Chęć i zmarłych z całej rodziny, Genowefę, Jana Curyło, Bogusława Tkaczuka, Henryka Kochańskiego † rodziców Boreckich i Gaczewskich, Zofię Lenart † Apolonię, Teofila, Halinę Kownackich, Joannę Saks i Pawła Gałana, Józefa, Janinę, Stefana Saks † Danutę i Kazimierza Białous, Franciszka i Krystynę Żero

11. † Bronisławę i Hieronima Olszewskich i zmarłych z rodziny Olszewskich, Kazimierza, Stefanię, Mieczysława Jankowskich i zmarłych z rodziny Jankowskich † Jadwigę i Kazimierza Barszczewskich, Pawła, Jadwigę, Teodora Karpiuków, Teresę Sławińską i zmarłych z rodziny Sławińskich † Leona i Jana Piotrowskich † Zofię i Sławomira Michalskich † Janinę, Czesława, Artura Komorowskich, Władysława i Leokadię Basińskich

12. † Stanisławę, Władysława Makuch, Józefę, Jana Dróżdż i ich rodziców, Stanisława Wołczyńskiego † Honoratę i Stanisława Pazio, Teresę Wojcieską † Danutę, Stanisława, Paulinę, Konstantego Celińskich, Julię, Władysława, Tomasza Jarzębskich, Helenę, Stanisława, Tadeusza Libera, Rozalię, Wojciecha, Jana Karwowskich, Hannę Biesiacką, Zenona Juszczyńskiego, Irenę i Bogusława Mazanek † Dariusza Bereszko

13. † zmarłych z rodzin Krysików i Wywigaczów † Elżbietę Pawlak z domu Kowalik, dziadków Kaza i zmarłych z całej rodziny † Piotra, Józefę i Wacława Wójciak, Mariannę i Józefa Grzegorczyk, Celinę i Pawła Włodarczyk, Pawła i Radka Radziszewskich, zmarłych z rodziny Mosakowskich † Władysława i Tadeusza Jagnieża, rodziców Jagnieża i Rosa † z rodziny Dorosiów i Michalczyków † Ignacego, Jadwigę i Stanisława Dyl

14. † Pawła Jaworskiego † Kazimierza i Władysławę Sitkowskich † Stanisława Łempickiego i Antoniego Majewskiego † Stanisława Szmytkowskiego, Leontynę i Czesława Kiliś † Mieczysława i Olenę Śmietanowskich, Czesława i Feliksę Dąbrowskich, Ryszarda Piontczaka † Mariana, Dariusza, Wojciecha Ostrowskich, Mariannę Zawadewicz  †z rodzin Korzenieckich, Sylwestrzuków, Hannę Burdyńską

15. † Irenę i Tadeusza Nowakowskich, Waldemara Piaseckiego, Marię Kraj, Jana Kmiołka, Halinę Urbanik, Tadeusza Ziółkowskiego † Adama Dudka, Leona i Annę Golec, Annę Smoleń † Danutę, Wojciecha, Stanisławę i Witolda Moczulskich, Paulinę, Michała, Kazimierza Lewczuk, Danutę i Józefa Tropaczyńskich, Halinę Ogarek – Czoj † Ireneusza Drożdża, Ludwika i Lucynę Wilk † Aleksandra Stankiewicza i Tadeusza Pietrzaka

16. † Stanisławę, Józefę, Juliana, Konstantego, Hieronima Dybowskich, Eugenię, Józefę, Jana, Franciszka Karwowskich, Scholastykę, Jadwigę, Jana, Antoniego Krasuskich, Annę i Michała Kosmaczewskich, Annę i Nikodema Rzążewskich, Emilię i Aleksandra Kalickich, Stanisława Głąba i jego rodziców † Jadwigę, Józefa, Jacka Ziółkowskich † Helenę i Stanisława Przyborowskich, Zbigniewa, Antoninę i Wiktora Dolińskich

17. † Edwarda Zalewskiego, Jadwigę i Kazimierza Hrycak † Jadwigę i Jerzego Patrycy, dziadków Patrycy i Kiełbasińskich, Rafała Woncisza, Danutę Piłczyńską, Krystynę Skoczeń, Mariana Kamasza, dziadków Świątkowskich i Kamaszów † Stanisława, Franciszkę, Franciszka, Mirosława, Roberta z rodziny Jajszczaków, Jana i Mariannę z rodziny Maciejaków, Mariana i Kazimierę z rodziny Dźbików, Stanisława, Stefana, Karolinę, Teresę z rodziny Petrykowskich, Danutę, Stanisława, Stanisławę, Ryszarda z rodziny Stankiewiczów, Agnieszkę, Andrzeja, Jurka, Helenę

18. † Mariusza i Krzysztofa Falenta † Katarzynę Niesłuchowską, Piotra Romanowicza, zmarłych z rodzin Zaborowskich i Romanowiczów † Jerzego i Krzysztofa Szafrańskich † Janinę i Stanisława Szmigielskich † Hannę – Stefanię, Maksymiliana, Hannę – Marię, Władysławę, Stanisława Krawczaków, Michalinę i Zenona Dobrowolskich, Henrykę i Stanisława Szymborskich, Marcjannę i Franciszka Wojda † Mieczysława Kazanowskiego

19. † Stanisławę i Leopolda Wysockich, Zygmunta Ciesielskiego, Jarosława Jankowskiego, Elżbietę i Zygmunta Ziółkowskich † Edwarda Majewskiego † Alinę i Jerzego Kowalskich, Alinę Wiśniewską i zmarłych z rodziny Kuczyńskich, Dziaduszyńskich,, dziadków Przychodzkich i Grabowskich † Urszulę, Stanisława, Zygmunta Kowalików, dziadków Kowalików i Olszewskich † Katarzynę i Krystynę Dolińskie i zmarłych z rodziny Bisińskich

20. † Helenę i Adama Zagumnych † Wacława, Janinę Oleksiak, Władysławę Wachnik i zmarłych z rodziny Trzaskoma † Irenę i Edwarda Sobierańskich, Walentynę i Kazimierza Gadeckich † Stanisławę i Wiktora Bziuków, dziadków Kwiatkowskich i Bziuków, Bronisława, Jadwigę i Adolfa Ładów, zmarłych z rodziny Ładów † z rodzin Jackowskich, Korolców, Jełowickich i Zdziarskich † Jana i Wandę i dziadków Mariannę, Józefa i Antoniego † Tadeusza Wyganowskiego i Stanisława Ulatowskiego

21. † Barbarę i Stefana Dobrowolskich i zmarłych z rodzin Dobrowolskich i Lemańskich, Zdzisława Kacprzaka, zmarłych z rodzin Kacprzaków i Drzycimskich †Leona Piotrowskiego † Marcina Gadeckiego, rodziców Kwietniów i Gadeckich † z rodziny Filipowiczów, Jerzego, Irenę, Mariana i Wandę Miętek, Annę Bziuk † Zofię i Tadeusza Wesołowskich, Piotra i Barbarę Grabowskich, Stefana Kazimierczuka, Zygmunta Ponto i z rodziny Zabłockich

22. † Aleksandra Stankiewicza i Tadeusza Pietrzaka † Adama Lameckiego, Genowefę, Władysława Grabowskich † Elżbietę, Mieczysława, Tadeusza Kos, Franciszka, Stanisława, Agnieszkę, Elę Walewskich, Mariana Krysiaka † Halinę – Ewę Stadnik, Bronisławę i Wacława Cieślińskich, dziadków Cieślińskich i Zdunków, Lucjana Małkowskiego i rodziców Małkowskich † Janinę i Stanisława Szmigielskich

23. † Teresę i Piotra Błaszczaków, Mieczysława, Kazimierę, Józefa i Krzysztofa Rosików † z rodziny Szymulów † Janinę, Edwarda i Marka Wysockich † Jerzego i Krzysztofa Szafrańskich † Hannę, Barbarę Delegiewicz, Weronikę i Zofię Calak, z rodziny Mościckich † Eugenię i Wacława, Cecylię i Antoniego Derlacz, Marię i Józefa Tyburskich † Łucję – Wiesławę i Wiesława Kwiatkowskich, z rodziny Dudzińskich

24. † Adama Ślązaka † Stefanię, Mieczysława, Zofię, Kazimierza, Mariana Jankowskich, Wiesława Modzelewskiego † Joannę i Czesława Sawczenko † Agnieszkę Błońską, Elżbietę i Edwina Frydrychowiczów, Henryka Dąbrowskiego † Mariannę, Romana, Marka, Genowefę Sulejewskich † Natalię i Henryka Ciosek, Juliannę Bielas, Krystynę i Czesława Paszczaków †  Annę i Franciszka Suskich, Helenę i Bolesława Jagnieża † Danutę, Henryka i Janusza Ostrowskich

25. † Franciszkę, Józefa i Czesława Kwiatkowskich, Jadwigę i Zbigniewa Mościckich, Jadwigę i Władysława Gronków † Annę i Eugeniusza Smolińskich, dziadków Smolińskich i Wilgos † Stanisławę i Stanisława Czauderna, Henryka Połeć † Jadwigę i Stanisława Kochanek, z rodzin Kochanków, Budków i Śmigielskich † Pelagię, Franciszka, Antoniego, Józefa i Jana Zakrzewskich, Anielę i Romana Kubusz † Pelagię, Antoniego, Apolonię Sierawskich, z rodziny Gronków, Gągolewskich i Sierawskich

26. † Stanisławę i Józefa Jasińskich † Władysława i Wandę Frej † Władysława i Janinę Sadowskich, Tadeusza, Rozalię, Władysława, Jana, Zbigniewa i Józefa Pietrzaków † Florentynę i Tadeusza Banasiów, Józefę i Stanisława Nowakowskich † Emilię i Józefa Kaczmarek † z rodzin Chojnowskich i Mierzejewskich, Jarosława i Stefana Bieluch † Dariusza Korczyka i Reginę Gałązka † Jana Dominiaka, Irenę Nałęcz, Jana, Henryka i Bogdana Jakubisiaków

27. † Leokadię i Józefa Jędraszka, Bożenę Lubowiecką, Annę, Jana, Tadeusza Szymańskich, Pawła Królikowskiego † Mariannę i Wacława Porczyk, Helenę i Jerzego Przyborowskich, Helenę, Jana, Sławomira i Tadeusza Madejów, Urszulę Kaczor, Jolantę Prośniak, Czesława Czaplińskiego † Barbarę Rudzińską, Henryka i Sabinę Daniszewskich, Józefę i Ignacego Mróz † Jadwigę, Mieczysława, Artura i Andrzeja Kempa, Zbigniewa Kowalczyka i z rodziny Kowalczyków, Stefana, Sabinę, Józefę i Grzegorza Grudniewskich, Jadwigę i Andrzeja Starbała, Mariana i Mariannę Ignaczak

28. † z rodzin Kubanków, Rostkowskich, Szymanowskich, Chmielnickich, Szlapańskich, Walczyńskich, Czyżewskich, Janusza Suchockiego, Jacka i Grzegorza Kubanków, Przemysława Janowskiego † Janinę Szewczak, dziadków Szewczaków, Olszewików i zmarłych z tych rodzin, ks. prof. Ryszarda Rumianka, ks. prof. Juliana Kałowskiego, Mariannę Solarczyk, Marka Czerwińskiego, Rafała Sieńczyka, dziadków Stępniów, Okurowskich i zmarłych z ich rodzin, Weronikę Rynkowską, Marię Kuleszę

29. † Jadwigę, Antoniego Kępa, Zuzannę i Jana Rujna † Danutę i Stanisława Sierawskich, dziadków Sierawskich † Bohdana, Danielę, Jana i Stefanię Kułakowskich, Aleksandra, Henrykę, Stefana i Helenę Kaczmarków, Wiktorię i Stefana Tymrakiewiczów, Juliana, Irenę i Jadwigę Plutów, Stanisława i Annę Wysłouch † Halinę, Kazimierza, Krystynę, Mariannę i Wacława MALINOWSKICH, dziadków JAWORSKICH i MALINOWSKICH

30. † z rodzin WOJTACHNIÓW, ŻOŁNIERKIEWICZÓW, PIĄTKOWSKICH, KONNONOWICZÓW, GŁADYSIÓW, PATISÓW, STASICKICH, ŁOZOWSKICH, OSMÓLSKICH, GŁOWACKICH, TOMCZAKÓW, WERYKÓW, BOROWSKICH, IWICKICH, KROCZAKÓW, MALICKICH, OSZUSTÓW, ZUBÓW, KIJAKÓW, RADLIŃSKICH, JAKULECKICH, GUCZMÓW, MIODUSZEWSKICH, JABŁOŃSKICH i JEDYNAKÓW;

31. † Andrzeja, Mariana, Mariannę i Jana PAŃCZYKÓW, Stefana, Helenę i Leona KOŹNIEWSKICH, Matyldę, Józefa i Edwardę KRZEMIŃSKICH; † Barbarę ULATOWSKĄ, Mariannę i Zdzisława KOMOROWSKICH; † Jana i Łucję TYMIŃSKICH, Zofię, Antoniego i Krzysztofa CHYBOWSKICH; † Tadeusza, Janinę i Jana ZAJĄCÓW; † z rodzin MAZURKIEWICZÓW i SKORUPSKICH; † Martę i Jana KOWALIKÓW, Danutę, Mariana i Mieczysława PODŁUCKICH, Halinę KWIATKOWSKĄ;

32. † ks. Kazimierza BŁASZCZUKA, Franciszka i Franciszkę WILCZYŃSKICH, Katarzynę, Stanisława, Mariannę, Józefa i Wiktorię ZIELIŃSKICH, Krystynę i Ryszarda KOZŁOWSKICH, Teresę FAL; † Lucynę, Józefa i Stanisława KARWOWSKICH, Teresę i Andrzeja JAROSÓW, Helenę i Wacława SUCHECKICH, z rodzin SUCHECKICH i SAPIŃSKICH; † Tadeusza, rodziców LIWSKICH, Irenę, Józefa, Adama i Władysława RĄCZKÓW; rodziców Perłowskich i Smolińskich

33. † Cecylię i Henryka SNOCHOWSKICH, Tomasza, Janinę i Kazimierza SMOLEŃSKICH, dziadków KAZUSKÓW i SNOCHOWSKICH; † Agnieszkę JACKIEWICZ, Jana KOMOROWSKIEGO, Stanisława FIGASZEWSKIEGO, z rodziny WYGANOWSKICH; † Stefanię i Jana OSIECKICH, Wacława ZIÓŁKOWSKIEGO, Janinę i Jana SITKÓW; † Helenę i Henryka ZIEMAKÓW, Marka CHODUNA, dziadków SIERAWSKICH;

34. † Janinę, Wiesławę, Adama i Krzysztofa SZCZELEWSKICH, Feliksę i Bolesława RASIŃSKICH, Helenę, Franciszka i Stanisława WACHOWICZÓW, Annę WIKALIŃSKĄ, ks. Jana IZBICKIEGO; † Siostry Służebniczki, s. Katarzynę-Angelę RUSNARCZYK, s. Agnieszkę-Sabinę MAŚLANKĘ, s. Teresę-Irenę WOŁCZAŃSKĄ, s. Aleksandrę BUNIOWSKĄ, s. Barbarę BADOWSKĄ, dobroczyńców i ofiarodawców Domu Dziecka;

35. † Józefa, Agnieszkę, Jakuba, Zofię, Mariana, Anielę, Kazimierza, Władysława, Jana, Marię, rodz. KACPRZAKÓW, PACHOLSKICH i KWAŚNIAKÓW; † rodz. PIETRZAKÓW, STEFANIAKÓW, DZIOBIAKÓW, DYBISIAKÓW, MARCZAKÓW, WILMAŃSKICH, Barbarę PRZEKORĘ, Elżbietę ROMANOWSKĄ; † Józefa KOŚKĘ, Józefa SOBCZYKA;

36. † Mariana, Andrzeja, Reginę, Eugeniusza, Halinę, Mieczysława, Zbigniewa i Bronisławę JAROCEWICZÓW, Jana JĘDRUSZCZAKA, Bronisława, Klementynę, Andrzeja i Zdzisława NAJDÓW, Janinę i Zdzisława WALCZYNÓW, Krzysztofa i Nicolę SZUSTKÓW, z rodzin GĘBKÓW, DŹWILÓW, SZOSTKÓW, WILCZYŃSKICH, TOMASZEWSKICH, Pawła WERESZCZYŃSKIEGO; † Grzegorza, Ryszarda i Teresę TRZASKOMÓW, Helenę i Franciszka STOŁKÓW;

37. † Helenę, Bolesława i Annę SPŁAWSKICH, Krystynę i Stanisława BARTCZAKÓW, Natalię i Antoniego MICHALAKÓW, Janinę CHACZYŃSKĄ, Zofię TRZCIŃSKĄ, z rodzin KUBACKICH i ŻARNECKICH; † Jana i Teresę KUPCÓW, z rodzin KUPCÓW, SZTYLERÓW, KACZMARSKICH, BARTOSZKÓW, ks. Mariana; † z rodzin SIKORSKICH, KIEŁCZEWSKICH, GRABOWSKICH, SPODEMKÓW, KLIMKÓW i KOWALSKICH;

38. † ks. Tomasza MĄCIORA, Bronisława i Zofię MĄCIORÓW, rodz. MĄCIORÓW, GĘBICÓW, KANTORÓW, MAZURÓW, PODRAŻÓW, LISAKÓW, BRUDZIŃSKICH, PROKOPÓW; † Jerzego, Zofię i Adama JANASZKIEWICZÓW, Zygmunta, Stefanię i Walentego BARTOSIAKÓW, Helenę, Antoniego i Jana PAŁKÓW, ks. Piotra, z rodzin JANASZKIEWICZÓW, MARCJANÓW, BARTOSIAKÓW, PAŁKÓW, LEDUCHOWSKICH, ZIELONKÓW;

39. † Wiesława, Izabellę, Stefana i Wiktorię TYMRAKIEWICZÓW; † Jana GONTARSKIEGO, z rodzin GONTARSKICH i WERCZYŃSKICH; † Czesławę, Henryka i Kazimierza KRZYJSZCZAKÓW, Włodzimierza, Irenę i Waldemara PONIKIEWSKICH; † Czesława GOŁĄBA, Stefanię i Aleksandra JAGNIEŻÓW, Wandę LEMKE; † Mirosławę, Gabriela i Stefana JACKIEWICZÓW; † Stanisława ŻEBROWSKIEGO, Teresę, Genowefę, Alinę, Leona i Sylwestra KWIATKOWSKICH;

40. † Mieczysławę, Andrzeja i Stefana KOWALIKÓW, z rodziny DECZKOWSKICH; † Irenę i Hieronima AFKÓW, dziadków KWIATKOWSKICH i AFKÓW, Genowefę i Kazimierza ŻOŁKÓW, dziadków STACHNIKÓW i ŻOŁKÓW; † Jadwigę i Eugeniusza KWIATKOWSKICH; †z rodziny SZYMAŃSKICH; † Władysławę i Kazimierza BIAŁOGÓRSKICH; †z rodzin KRZYŻANOWSKICH i KUCIŃSKICH;

41. † Lucynę FONDER; † Janinę, Jana i Stanisława SIERAWSKICH, Zofię i Franciszka KURPIEWSKICH; † Lucynę i Edwarda MASŁOWSKICH, Marka RUDNICKIEGO; † Stanisława JAKUBIAKA, z rodzin JAKUBIAKÓW, SMOLIŃSKICH, GAŁECKICH, FALKOWSKICH i SKOWROŃSKICH; † Artura i Halinę OLSZEWSKICH, Irenę KRZYŻOSTANIAK, Dariusza KLIMCZAKA, Piotra DROZDOWSKIEGO, dusze w czyśćcu cierpiące; † Annę i Mariana Sierawskich

42. Dionizego, Leokadię, Wacława Ziemaków, rodziców Jankowskich †rodziców Halinę i Jerzego Cieślińskich, teściów Wacława i Eugenię Derlacz, Paulinę Oleksiak i dziadków Oleksiaków † Piotra, Danutę, Stanisława Oleksiaków, Hannę i Leszka Mrozik, Urszulę Michalczewską, Marię, Tadeusza, Zenona Gałka † Janinę Piechocińską, Marka – Sławomira Kostrzewę † rodziców Irenę i Tadeusza Kowalików, Józefa i Annę Kozłowskich † Janinę, Henryka, Kubę Winniaków † Janusza Chodorowskiego, Zofię i Michała Rajewicz

43. † z rodzin Kowalików i Oleksiaków † Stanisławę, Mariana i Mirka Bartosiewicz, Helenę i Eugeniusza Sasin † Janinę, Stefana, Eugeniusza Gutowskich, Jadwigę i Czesława Dzielińskich † Izydora Łukasiewicza † Wiesławę, Zdzisława, Mariolę Kisielewskich † Halinę, Henryka, Dariusza Latek † rodziców i dziadków Sosińskich † Władysława i Cecylię Derlacz † Bogdana i Danutę Rachubów † Jana, Annę, Piotra Kwiatkowskich, dziadków Kwiatkowskich i Bziuków, Macieja Affek † Jadwigę Mrozik

44 † Stanisława Jagnieżę, jego rodziców i zmarłych z rodziny, Zofię i Józefa Chylaków i zmarłych z ich rodzin † z rodzin Salwów, Szczepańskich, Krzyszowskich i Banaś † Genowefę i dziadków Koszniruków, Krystynę i Edwarda Malinowskich † Grażynę, Zofię i Zygmunta Jakubowskich i zmarłych z rodziny Grabowskich † Agnieszkę Zychalak † Janinę i Michała Bziuków † Karola i Marcjannę Sokulskich † Teodozija i Sofię Kchiben † Mariannę Kisz † z rodzin Ponto, Bańkowskich i Sosińskich

45. † Lidię, Remigiusza Pietrasów i zmarłych z rodziny Pietrasów, Sławomira Budka, Janusza Ponto † Weronikę, Władysława, Zygmunta, Zbigniewa Kaczmarków, Janinę i Jana Zielińskich, Władysławę i Teofila Liwskich † Bronisławę i Stanisława Matuszewskich, Juliana, Aleksandrę i Tadeusza Pielach † zmarłych z rodzin Kalinowskich i Sucheckich, dusze w czyśćcu cierpiące † Ireneusza i Tadeusza Żelechów, Krystynę i Ryszarda Klimków, Witolda Murackiego

46. † Tadeusza i Wiesława Zmorzyńskich, Piotra Barana, Rafała i Czesława Bańka † Grzegorza, Kazimierza, Andrzeja, Janusza, Ewę i Piotra Powałów † Tadeusza Kubuja, Paulinę, Włodzimierza, Mirosława Goszczyńskich, dusze w czyśćcu cierpiące † Henryka i Stefana Przygoda † Mariannę i Stefana Błońskich, zmarłych z rodzin Błońskich i Osieckich † Ramonę Wiloch i zmarłych z rodziny Wilochów † z rodzin Derlacz i Wrzeszcz † Krystynę Brzezińską

47. † Kazimierę i Ryszarda Burdeckich, Stanisława Maciejewskiego † Zbigniewa i Stanisława Kolińskich, Anielę i Leona Śledź, Mariannę i Stanisława Gąsiorowskich † Stefana Świątka i zmarłych z rodzin Świątków i Gontarzów † Antoniego Zielińskiego i Kazimierza Grabowskiego † Hannę i Pawła Seroka, rodziców Skoczniów † Tomasza, Wacława, Czesławę Modzelewskich, Mariannę, Helenę Gral, Elżbietę Koperkiewicz † Janinę i Wacława Oleksiaków, Władysławę Wachnik, Grzegorza Hus † Bogdana Cichockiego

48. † Ryszarda Kuszneruka i jego rodziców, Andrzeja Zdanowskiego i jego rodziców, Franciszkę Dębowską, rodziców Klimiuków, Sokołowskich, Bogusławę Zawadzką † Jana i Henryka Jeżak, Sylwestra Borkowskiego, Lucjana i Franciszkę Jabłońskich, Leopolda Piwnickiego, zmarłych z rodzin Jeżaków i Borkowskich † z rodzin Białobrzeskich i Kalinowskich † Helenę, Franciszka i Halinę Kazimierskich, Dariusza i Zdzisława Zychowiczów

49. † Czesława Ziółkowskiego, Marcjannę i Aleksandra Orłowskich † Stefana Kopańskiego, Mieczysława i Grzegorza Zalewskich, Roberta Barszczewskiego † Eugeniusza i Antoniego † Marię i Andrzeja Sobótka † rodziców Grądzkich, Bziuków, Eugeniusza i Stanisława † z rodziny Pilcickich, Jerzego Ołdaka † Reginę, Małgorzatę, Leonarda, Józefa, Janinę Sztabnik, Zofię, Marię, Antoniego Oleksiaków, Czesława i Genowefę Stępień † Bogusławę Małecką, Jerzego Daniszewskiego † Adama, Jerzego, Jacka Elertów † Ewę Dąbrowską

50. † Zofię i Jerzego, Janinę i Tadeusza Wąsowskich, Marię i Wojciecha Kicman, Mirosława Dróżbickiego † Zdzisława, Leokadię, Józefa, Halinę i Jerzego Cieślińskich, Małgorzatę i Józefa Gągolewskich, Jadwigę, Mieczysława, Zofię Serafinowskich † Daniela Sikorskiego, Grażynę i Zdzisława Szczepanik, Helenę i Tadeusza Twardo, Longina Tomaszewskiego i zmarłych z rodziny Tomaszewskich † Jadwigę i Antoniego Kowalików, Stefanię, Stefana, Martę Piórkowskich † z rodzin Kozibąków i Kowalczyków

51. † Teresę i Marka Klimków, Helenę i Jana Kroszkiewiczów i zmarłych z ich rodzin † Jana i Katarzynę Ziemaków i zmarłych z ich rodzin, Stanisławę i Stanisława Burczak i zmarłych z ich rodzin † rodziców Budnych, z rodziny Malinowskich i Biedrzyckich † z rodziny Koziorowskich, Marię Głodowską † Mariana, Stanisławę i Bolesława WINOGRODZKICH, dziadków SZANIAWSKICH, SOKOLIŃSKICH, JURASIEWICZÓW i ZALEWSKICH, Andrzeja CZAPLIŃSKIEGO, Zbigniewa MROWCA

52. † Władysławę i Stanisława Malonów, Danielę, Magdalenę, Jana Markowskich † Jana, Janinę i Stanisława Zarzyckich, Władysława i Stanisława Grabowskich, Walentego, Zofię, Helenę Cierpikowskich † Aleksandrę Dudzińską, Faustyna, Tadeusza i Zbigniewa Dudzikowskich † Monikę i Kazimierza Karwańskich, Mirosława Kwiatkowskiego i dziadków Kwiatkowskich † Zofię, Zbigniewa, Bronisławę i Bronisława Śliwińskich † Bogusławę i Marka Lamparskich, Katarzynę Jasek, Kazimierę, Henryka, Agnieszkę Gutowskich

53. † Eugeniusza Matłach, jego rodziców, rodzeństwo, Jana Terweijden, Grażynę Kopeć, Hannę Nowakowską, Annę Lisiewicz, Cecylię Mrowińską, Wiesława Kowala, Henia Wdowiaka, Zbigniewa Oleszewskiego, Janusza Popowskiego, Krzysztofa Krysika, Michała Koćmierowskiego, z rodzin Babulewiczów, Murzynów, Cichockich, Krystynę i Krzysztofa Zawodzińskich, Janusza i Danutę Cieślików, Irenę i Stanisława Holców, Górskich, Walickich † Marię i Mariana Jarząbów, zmarlych z rodzin Jarzabów i Kiryków, Krystynę i Jerzego Beików, Macieja Katera

54. † Alinę Słupecką, dziadków Słupeckich i Cieślińskich † z rodzin Molesztaków, Zakrzewskich, Burdów i Lejwodów † Stanisława, Wandę, Czesława, Wiesława Sadkowskich, Helenę, Zygmunta, Andrzeja, Genowefę, Stanisława Nejman, Jana i Zbigniewa Wtulich, Kazimierę Marciniak, Mieczysława, Mariannę, Mieczysława Więcław, Mariannę i Jana Pacyk, Ludwikę Samborską, Zofię i Aleksandra Sugier, z rodzin Marciniaków, Pacyków i Sitarzy † Antoninę, Andrzeja, Irenę, Czesława Kwiatkowskich, Julię i Barbarę Kędzierskie, Alinę i Wiesława Sadowskich, Teresę i Krzysztofa Lipińskich, Elżbietę Nowakowską † z rodzin Bieniek i Komorowskich, Helenę i Zofię Kozłowską

55. † Anielę, Andrzeja, Annę, Franciszka, Juliana, Józefa i Stanisława Popielarczyków, Michalinę i Zenona Dobrowolskich, Hannę i Maksymiliana Krawczaków, Władysława i Tadeusza Sikorów, rodz. Bziuków i Bańków; † Tadeusza Sochockiego, rodziców Sochockich i Antosików; † Małgorzatę i Józefa Niewiatowskich, rodz. Niewiatowskich i Nojszewskich, Piotra i Marcina Cudnych, rodz. Cudnych i Ponikowskich †  Izydora i Józefę Wrońskich, Bolesława i Eugenię † Jadwigę i Andrzeja Nader, dziadków Nader i Jakubowskich † z rodzin Dorosiów i Michalczyków