Wypominki roczne 2020/2021

1. + Papieża Jana Pawła I, Sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księdza Kardynała Józefa Glempa, księży biskupów: Zygmunta Choromańskiego, Wacława Majewskiego, Jerzego Modzelewskiego, Władysława Miziołka, Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, Stanisława Kędziorę; Księży proboszczów tutejszej parafii: Józefa Kisielewskiego, Stanisława Walichnowskiego, Jana Makowskiego, Mieczysława Królaka, Józefa Potockiego, Franciszka Dumańskiego, Jana Trzaskoma;
2. Wszystkich poległych w czasie I i II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych na Wschodzie i Zachodzie, zamęczonych w więzieniach za wiarę i za wolność Polski; prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię i tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem;
3. † Irenę i Stanisława Gawrysiów i zm. z rodzin Gawrysiów i Żelazów † Janinę i Mieczysława i zm. z rodziny Kołonieckich, † Ryszarda, Józefę, Władysława Lemiechów, Stefana, Leokadię, Jana, Mieczysława Kierzkowskich, zm z rodzin Lemiechów i Kierzkowskich, Witolda Aberta † Andrzeja, Eugeniusza, Stanisławę Błachut, Danielę, Kazimierza Truszkowskich, † Mieczysława Krasnodębskiego, Leokadię Montwił, dziadków Czapowskich i Rudzińskich, Martę Ołdak, Stanisławę i Joannę Marchlińskie, Macieja Piechockiego
4. † Zmarłe Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny oraz ze Zgromadzenia Sióstr Narodzenia N.M.P. oraz zmarłych z rodzin sióstr † Marka Waluśkiewicza, Teodozję i Dionizego, Wandę i Andrzeja Gierwatowskich, † Elżbietę Pawlak, zm. z cr Kowalików, dziadków i babcie Kaza † Tadeusza Liwskiego, rodziców Liwskich i Gierczyńskich, Irenę, Józefa, Adama Rączków i zmarłych z rodzin Rączków i Kwiatkowskich † Barbarę Ulatowską, Zdzisława i Mariannę Komorowskich
5. † zm. z rodzin Kaczmarzyków, Gołaszewskich, Tomaszewskich, Mołodzińskich i Krysińskich † Agnieszkę Jackiewicz, Jana Komorowskiego, Stanisława Figaszewskiego, Stefanię, Antoniego, Franciszka Wyganowskich † zm. z rodzin Jonda i Tkocz † Zdzisława Sokulskiego, rodziców Gleba, Walentego i Barbarę Hus, rodziców Pabian, Mariannę Modzelewską † Józefa i Małgorzatę Niewiatowskich, zm. z rodzin Niewiatowskich, Cudnych i Nojszewskich
6. † Jana i Janinę Biernackich, Juliana Bittnera, Jana i Bronisławę Żakowskich, Mikołaja i Janinę Żeczkowskich, Teresę i Mariana Krawieczyńskich, Baltazara Łukaszewicza † Agnieszkę Błońską, Henryka Dąbrowskiego i Edwina Frydrychowicza † rodziców Zabielskich i Kołodziejskich † Zofię, Jadwigę i Mieczysława Serafinowskich † Cezarego Zarzyckiego, rodziców Zarzyckich i Wieczerzaków i wszystkich zmarłych z obu rodzin † zm. z rodzin Mazurkiewiczów i Skorupskich † cr Doroś i Michalczyków
7. †Lucynę, Józefa, Stanisława Karwowskich, Andrzeja i Teresę Jaros, zm. z cr Sucheckich i Sapińskich † Irenę, Jerzego, Mariana, Wandę Miętek, Annę Bziuk, Danielę i Stefana Filipowicz † Izydora Wrońskiego i Józefę Erenkajt † Zbigniewa Ziomeckiego † Danutę i Kazimierza Białous, Franciszka i Krystynę Żero † Władysława, Tadeusza Jagnieża i rodziców Jagnieża † Jana Tymińskiego, Zofię, Antoniego i Krzysztofa Chybowskich
8. † Józefa Kośkę i Józefa Sobczyka † Andrzeja i Mariana Pańczyków, Stefana, Helenę i Leona Koźniewskich † Irenę, Hieronima Afek, Genowefę i Kazimierza Żołek † Lucynę Fonder † Artura, Janinę, Czesława Komorowskich, Leokadię i Władysława Basińskich † Janinę, Jana, Stanisława Sierawskich, Zofię i Franciszka Kurpiewskich † Stanisławę, Józefę, Juliana, Konstantego, Hieronima Dybowskich, Eugenię, Józefę, Jana, Franciszka Karwowskich, Scholastykę, Jadwigę, Jana, Antoniego Krasuskich, Annę i Michała Kosmaczewskich, Annę i Nikodema Rzążewskich, Emilię i Aleksandra Kalickich, Stanisława Głąba
9. † Łucję – Wiesławę Kwiatkowską i zm. z rodziny Dudzińskich † Czesława Ziółkowskiego, Marcjannę i Aleksandra Orłowskich † Edwarda Zalewskiego, Jadwigę i Kazimierza Hrycak † Zdzisława, Leokadię, Józefa, Halinę, Jerzego Cieślińskich, Halinę i Mieczysława Rurarz, Jedwigę, Mieczysława, Zofię Serafinowskich † Siostry Służebniczki: Barbarę Badowską, Irenę Wołczańską, Aleksandrę Buniowską, Angelę Rusnarczyk, Sabinę Maślanka, Marię Faron, Barbarę Buczyńską, , matkę Mariettę Kopińską, wszystkie zm. Siostry Służebniczki
10. † Janusza Rękasa, Annę, Józefa, Władysławę, Jadwigę Górczyk, Stanisława Mrowca, Piotra, Annę Zbigniewa Rękas, Krystynę Brylińską, Stanisława Stelmacha, ks. Rafała, o. Mikołaja, o. Klemensa, Beatę Mateuszek, cr Mateuszek, Górczyków i Rękasów † ks. Tomasza Mąciora, Bronisława i Zofię Mącior, zm. z cr Mąciorów, Gębiców, Kantorów, Prokopów, Mazurów, Lisaków i Podrazów † zm. z cr Pietrzaków, Stefaniaków, Dzióbiak, Dybisiaków, Marczaków, Wilmowskich, Elżbietę Romanowską, Barbarę Przekorę
11. † Mariana, Anielę, Józefa, Agnieszkę, Jana, Władysława, Kazimierza, Jakuba, Zofię, ks. Jacka, ks. Włodzimierza, zm. z cr Kacprzaków, Pacholskich, Kwaśniaków, dusze w czyśćcu cierpiące † Mariana, Reginę, Andrzeja, Zbigniewa, Mieczysława, Eugeniusza, Halinę, Jana, Bronisławę z rodziny Jarocewicz, Dźwil, Wilczyńskich, Klementynę, Bronisława, Andrzeja, Zygmunta, Janinę, Zdzisława z rodziny Najda, Gębka, Tomaszewskich, ks. Zygmunta Klimczuka, zmarłe Siostry Służebniczki, Krzysztofa, dusze w czyśćcu cierpiące
12. † Jana, Genowefę, Kazimierza Rybak, Celinę Milczarek, Grażynę Kozłowską, Janinę Pakuła, Feliksę i Józefa Kukiełka, zm. z cr Rybaków, Kukiełków, Stąśków, Wyłupków † rodziców: Adama Dudka, Annę i Leon Golec, siostrę Annę Smoleń † Jerzego i Leona Pogorzelskich, Zuzannę i Jana Rujna † Leona Piotrowskiego † Wacława Cieślińskiego, rodziców Cieślińskich i Zdunków, Lucjana Małkowskiego, rodziców Małkowskich, Halinę – Ewę Stadnik † Cecylię i Henryka Snochowskich, Tomasza, Janinę, Kazimierza Smoleńskich, Mariannę Kazusek
13. † Stanisławę i Leopolda Wysockich, Zygmunta Ciesielskiego, Jarosława Jankowskiego, Zygmunta i Elżbietę Ziółkowskich † Michalinę i Czesława Tomczaków, Kazimierę zd. Tomczak, Mariannę, Franciszka, Anielę, Wojciecha, Zofię, Lucjana, Krystynę Malickich, Bronisława, Bronisławę, Franciszka Weryk, Mariannę i Tomasza Oszust, Edwarda Piątkowskiego, Eleonorę, Leona, Antoninę, Juliana Żołnierkiewicz, Kazimierę i Jana, Bronisławę Wojtachnia, Apolonię, Bolesława, Franciszkę, Juliana Łozowskich,

14. †Annę i Antoniego Osmańskich, Franciszka Piątkowskiego, Michała Jakubowskiego, Ulę Jabłońską, Krystiana Szczerbaty, Filipa Siuzdaka, Edmunda Głowackiego, Janinę Mioduszewską, Krystynę Lewicką, Zofię Kielak, Renię Kononowicz, Annę Gładys, Juliana Borowskiego, Zofię Słomczewską † Marcina Gadeckiego, rodziców Kwietniów † Monikę, Kazimierza Karwańskich, Mirosława Kwiatkowskiego † Stanisławę, Władysława Makuch, Józefę, Jana Dróżdż i ich rodziców
15. † Jana Paducha, Edwarda Wojciechowskiego, Zofię Krakowską, zm. z cr Paduch, Siebielec, Wojciechowskich, Krakowskich, Mariannę, Mariana Duda, Jerzego, Alicję, Andrzeja, Grażynę, Wojciecha Jaroszewskich, zm. z cr Duda, Okolus, Jaroszewskich, ppłk. Sławomira Zieniuka † Mariana, Stanisławę, Bolesława Winogrodzkich, dziadków Szaniawskich, Sokolińskich,, Jurasiewicz i Zalewskich † rodziców Florentynę i Tadeusza Banaś, Józefę i Stanisława Nowakowskich
16. † Stanisława Jagnieża i jego rodziców, Józefa i Zofię Chylak i zm. z rodziny † Franciszka, Pelagię, Antoniego, Józefa i Jana Zakrzewskich, Romana Kubusza † Wandę i Władysława Frej † zm. z rodzin Spodemek, Klimek, Kowalskich, Sikorskich i Kiełczewskich † Zbigniewa Dolińskiego † Weronikę i Zofię Calak, Hennę i Barbarę Delegiewicz, zm. z cr Mościckich † Mariannę i Józefa Grzegorczyk, Celinę i Pawła Włodarczyk, Jana, Józefę i Wacława Wójciak, Wacława Dadan, Pawła i Radka Radziszewskich, Marcjannę Koliszewską
17. † zm. z cr Mystkowskich, Osiejewskich i Skibniewskich † Irenę i Tadeusza Nowakowskich, Waldemara Piaseckiego, Marię Kraj, Halinę Urbanik, Tadeusza Ziółkowskiego, Jana Kmiołka † Alinę Słupecką, dziadków Cieślińskich i Słupeckich † Jadwigę, Eugeniusza, Mariannę, Władysława Kwiatkowskich, Mariannę, Hilarego Wiechowskich † rodziców Muszyńskich i Siedleckich, Agnieszkę Pakosz, Jana Siedleckiego, Andrzeja Rosłońca
18. †Jana, Bronisławę, Mariannę, Annę, Stefana, Tomka, Genowefę Miłek, Mieczysława, Stefanię, Mariannę, Halinę, Stanisława, Piotra Kandybowicz, Stanisławę, Janinę Zduniak, Piotra, Leokadię, Sławomira Puchalskich, †Stanisława Żebrowskiego i jego rodziców, cr. Kwiatkowskich † Grzegorza, Ryszarda, Teresę Trzaskoma, Helenę, Franciszka Stołek † Czesława Strupczewskiego †Stanisławę, Edwarda, Bogusława Bajko † Stefana i rodziców Kowalików, cr. Deczkowskich
19. † ks. Kazimierza Błaszczuka, Franciszka, Franciszkę Wilczyńskich, Katarzynę, Stanisława Zielińskich, Mariannę, Józefa, Wiktorię Zielińskich, Krystynę Kozłowską, Teresę Fal †Czesława Gołąb, Stefanię, Aleksandra Jagnieża, Wandę Lemke †Krystynę, Henryka Rogala, ich rodziców, cr. Gileta †Władysławę, Kazimierza Białogórskich †Zofię Lenart, rodziców Boreckich i Gaczewskich †Artura, Halinę Olszewskich, cr. Blochów i Krzyżostaniaków, dusze w czyśćcu cierpiące,
20. †Janinę, Wiesławę, Adama, Krzysztofa Szczelewskich, Annę Wikalińską, Feliksę, Bolesława Rasińskich, Franciszka, Helenę Wachowicz †cr. Kołpaczewskich i Wodzyńskich †cr. Gontarskich i Werczyńskich †Irenę Kwiatkowską, Julię i Barbarę Kędzierskie † Wandę, Eugeniusza Postrożnych, dziadków Bielskich i Postrożnych, cr. Brotoń, Putko, Antoninę, Zofię, Władysława i Rafała † Jadwigę Kuliś, Krzysztofa Kulisia, † Pawła Jaworskiego
21. †Janusza i rodziców Chodorowskich rodziców Rajewiczów, Bogusława Rajewicza † Izabellę, Wiesława Tymrakiewiczów † Halinę Kownacką i jej rodziców, Joannę Saks, Pawła Gałana, Józefa Saks i jego rodziców, Danutę, Stanisława, Paulinę, Konstantego Celińskich, Julię, Władysława, Tomasza Jarzębskich, Stanisława, Tadeusza Libera, Rozalię, Wojciecha, Jana Karwowskich, Hannę Biesiacką, Zenona Juszczyńskiego, Irenę, Bogusława Mazanek, † Jadwigę, Jerzego Patrycy, dziadków Kiełbasińskich i Patrycy, cr. Kamaszów i Świątkowskich, Rafała Woncisza, Danutę Piłczyńską
22. †cr. Klimków, Kopaczów, Kroszkiewiczów, † Lidię Dyl, Toniego Ahendola, Jana Maruchę, cr. Kopszaków, Kaźmierczaków, Kosińskich, Staniszewskich, Kobierskich † Stefana Świątka i rodziców z obu stron, cr. Świątków, † Danutę Sierawską i rodziców, Jana, Apolonię Sierawskich, Franciszka, Irenę Sierawskich, Jana i Weronikę Sierawskich † Mariana, Dariusza, Wojciecha Ostrowskich
23. †cr. Kubanków, Rostkowskich i Chmielnickich † Janinę, Ryszarda, Teodora Niesłuchowskich, Eleonorę, Anastazego Ślubowskich, Leokadię, Kazimierza, Wiktorię, Piotra, Witolda, Bogdana, Danutę Skórów, Mariannę, Józefa Fietów, dusze w czyśćcu cierpiące †Romana Wiloch i cr. Wiloch † Tadeusza Sochockiego, rodziców Sochockich i Antosików † Wacława, Czesławę Modzelewskich, Helenę, Mariannę Gral, † Barbarę Rudzińską, Józefę, Ignacego Mróz, Sabinę Daniszewską, Henryka Daniszewskiego,
24. † Reginę, Leonarda, Małgorzatę Sztabnik, dziadków Sztabników i Oleksiaków, †Ryszarda Kuszneruka i jego rodziców, Andrzeja Zdanowskiego, rodziców Sokołowskich, Klimiuków i zmarłych z rodziny, Franciszkę Dembowską † Józefa, Józefę, Eugeniusza Godlewskich, cr. Godlewskich i Korytko, Amelię, Stanisława Stando, cr. Stando i Fabisiaków, † Tadeusza Kalinowskiego † Stanisława Rogowskiego, Helenę Cieślak, rodziców Rogowskich, Jaroniów i Niemyjskich, Hannę Roguską,
25. † Zofię, Mariana Bieniek, Krystynę, Mariannę, Jerzego, Ryszarda z rodziny Bieniek, Stanisławę, Bolesława z rodziny Komorowskich, Helenę, Zofię z rodziny Kozłowskich, nienarodzone dziecko, † Halinę Kwiatkowską, Ryszarda Traczyka, Martę, Jana Kowalików, † Daniela Sikorskiego †Kazimierza, Władysławę Sitkowskich †Bronisławę, Antoniego Mrozików † Mariannę Kisz † Aleksandra Stankiewicza, Tadeusza Pietrzaka † Jadwigę Wleklińską i cr. Wleklińskich
26. †Dionizego Ziemaka, Wacława, Leokadię Ziemak, Stefana i Apolonię Jankowskich † Stanisława Sarwińskiego † Janinę, Stanisława Szmigielskich † Helenę, Henryka Ziemaków, Marka Choduna, dziadków Sierawskich † Stefanię, Jana Osieckich, Wacława Ziółkowskiego, Janinę, Jana Sitek † Leontynę, Czesława Kiliś, Stanisława Szmytkowskiego † Sylwinę, Czesława Kordulewskich † Ignacego Posiadała, Stanisława, Mariannę Kowalików, cr. Wojda † Bronisławę, Stanisława Matuszewskich, Aleksandrę, Juliannę, Tadeusza Pielach,

27. † cr. Krzyżanowskich i Kucińskich † Sylwestra i Piotra Pańczyków † Mieczysława, Olenę Śmietanowskich, Czesława, Feliksę Dąbrowskich, Ryszarda Piontczaka, † Barbarę, Wandę, Zbigniewa Rembelskich, Stefana i Zofia Bieńkowskich † Jerzego, Halinę, Zdzisława i dziadków Cieślińskich, Leokadię, Paulinę i dziadków Oleksiaków, Wacława, Eugenię i dziadków Derlaczów † Tadeusza Wesołowskiego, Piotra, Barbarę Grabowskich, Zygmunta Ponto, Eugeniusza Bziuka, rodziców Grądzkich i Bziuków, brata Stanisława, cr. Zabłockich
28. † Jadwigę, Andrzeja Nader, dziadków Nader i Jakubowskich † rodziców Czajkowskich, Janusza i rodziców Tyszkiewiczów, Lucynę i Jerzego Bierzuńskich † cr. Babulewiczów, Holców, Włodarczyków, Matłachów, Kowalów, Górskich, Walickich, Cichockich, Piotrowskich, Narkiewiczów, Zawodzińskich, Muzynów, Olszewskich, Tołodzieckich, Kopciów † znajomych z pracy:Jana, Krzysztofa, Jerzego, Sławomira, Henryka, Jolantę, Mirosławę, Tomasza, Barbarę, Kazimierza, Halinę, Kazimierza, Mirosława † Artura Kempa
29. †Ryszarda Kozłowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące †Katarzynę Niesłuchowską, Piotra Romanowicza †Ewę Derlacz-Milewską, Zofię, Wincentego Derlacz † Henrykę Łętowską, Zdzisława Głuśniewskiego † Emilię i Józefa Kaczmarek † Bronisławę, Feliksę, Tomasza, Franciszkę Sierawskich † Zofię Michalską † Władysława, Rozalię, Tadeusza, Jana, Zbigniewa, Józefa Pietrzaków, Władysława, Janinę Sadowskich † zmarłych z rodzin Truszkowskich, Chojnowskich i Mierzejewskich
30. † Stefana, Sabinę, Grzegorza Grudniewskich, Józefę Maliszewską † Jadwigę, Mieczysława, Artura, Andrzeja Kempa † Waldemara, Mariannę, Mariana Ignaczak, Jadwigę, Andrzeja Starbała † Krystynę Brzezińską † Zbigniewa, Stanisława, Stanisławę Kowalczyków † Ziemowita Hempel i cr. Hempel, Czesławę Graczykowską i cr. Graczykowskich, Janinę Balcewicz, Walerię, Franciszka Sakowiczów, Paulinę Downar, Józefa Pasławskiego, cr. Bujnowskich

31. † Barbarę, Stefana Dobrowolskich † Zdzisława Kacprzaka i zmarłych z rodzin Kacprzaków i Drzycimskich † cr. Wiącków i Malinowskich, dziadków Słodkowskich, Genowefę Sagan, Emilię Zalewską, Włodzimierza Malinowskiego, Teresę Gawrońską, dusze w czyśćcu cierpiące † Annę, Eugeniusza Smolińskich, dziadków Smolińskich i Wilgos † Irenę, Edwarda Sobierańskich, Kazimierza Gadeckiego † cr. Wyrozębskich, Gałeckich, Skolimowskich, Bolesta † rodziców Winniaków i Gronków † Krystynę, Edwarda Malinowskich, Genowefę i dziadków Koszniruk 32. † zmarłych z rodzin Krysików, Wywigaczów, Szymańskich, † Janinę, Wacława Oleksiaków, Władysławę Wachnik, cr. Trzaskomów, Grzegorza Husa † Jarosława Bielucha † Dziadków Bziuków, Janinę i Michała Bziuk, zmarłych z rodzin Ponto, Bańkowskich i Sosińskich † Macieja Gutowskiego, Wiesławę Komorowską, Monikę Mięgoć, Marka Płaciszewskiego, Marka Wysockiego, ks.Jana Kaczkowskiego, ks. Piotra Pawlukiewicza † Janinę, Józefa, Andrzeja Karkowskich, Norberta Kierskiego †

33. † Cecylię, Zygmunta Kądziela, dziadków Wierzbowskich, Pączkowskich, Sołtysiaków † Stanisława, Henrykę, Józefę, Tomasza Puławskich, Stanisława, Małgorzatę Ponto, Cecylię, Stanisława Miłkowskich † cr. Korzenieckich i Sylwestrzuków, Halinę Burdyńską † Jana, Annę, Piotra Kwiatkowskich, dziadków Kwiatkowskich i Bziuk † Ireneusza Drożdża, Ludwika i Lucynę Wilk, † Jadwigę, Józefa, Jacka Ziółkowskich † Teofila, Barbarę, Janusza Cieślińskich † Janinę, Wacława Oleksiaków, Władysławę Wachnik, Grzegorza Husa, † Tadeusza, Janinę, Jana Zając

34. † zmarłych z rodziny Kułakowskich: Jana, Stefanię, Bohdana, Olgierda, Danutę; z rodziny Kaczmarków: Aleksandra, Helenę, Stefana, Henrykę; z rodziny Tymrakiewiczów: Wiktorię, Stefana; z rodziny Haszlakiewiczów: Zbigniewa, Leonardę; z rodziny Pluta: Jadwigę, Irenę, Juliana, † Stanisława Wojcieszka, Monę i Ryszarda Kornackich † Aleksandrę, Faustyna, Tadeusza, Zbigniewa Dudzińskich † Jadwigę, Antoniego Kowalików, Stefanię, Stefana Piórkowskich