Kontakt

Kancelaria parafialna tel:  506-267-600, 506-265-521

parafia@parafiachotomow.pl

Numer konta

Pekao SA 66124010401111001074316019