Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Mirosław Gawryś, ur. 31.01.1960 w Mińsku Mazowieckim. Pochodzi z Parafii Wniebowzięcia NMP w Celestynowie. Ukończył studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 r z rąk JE Ks. kard. Józefa Glempa w warszawskiej Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela. Więcej informacji na stronie: http://diecezja.waw.pl/pasterze/ks-gawrys-miroslaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikariusz

Ks. Ks. Łukasz Sokołowski, ur.17.06.1982 r. w Małdytach. Pochodzi z parafii św. Barbary w Boguchwałach. Ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym O. Franciszkanów w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2012 r. z rąk JE ks. bp Adam Lepy w sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Łodzi.