SCHOLA DZIECIĘCA „ANIOŁKI”

Schola dziecięca działa w parafii od kilkunastu lat. Prowadzi ją cały czas Pani Urszula Kowalska. Dzieci śpiewają na mszy św. niedzielnej o godz. 10.30. Próby scholi odbywają się w soboty o godz. 11.00 w salce przy kancelarii. Schola brała niejednokrotnie udział w różnych festiwalach i przeglądach piosenek religijnych. W okresie Bożego Narodzenia „Aniołki” przygotowują dla wszystkich parafian specjalny program świąteczny, w którym biorą udział także rodzice dzieci.