Pogrzeb

Pogrzeb

 

Pogrzeb nie jest sakramentem. Należy do tzw. Sakramentaliów.

„Sakramentalia zostały ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych posług w Kościele, pewnych stanów życia, najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego, a także użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi. Według decyzji duszpasterskich biskupów sakramentalia mogą dotyczyć potrzeb, kultury i historii ludu chrześcijańskiego określonego regionu i epoki. Zawierają one zawsze modlitwę, której często towarzyszy jakiś określony znak, jak włożenie ręki, znak krzyża, pokropienie wodą święconą (znak przypominający chrzest)”. KKK 1668

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową. KKK 1682

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami. KKK 1683

Formalności związane z pogrzebem katolickim

Pogrzeby można zgłaszać w każdym czasie, nie tylko w godzinach urzędowania kancelarii. W tym celu należy się kontaktować z księdzem telefonicznie lub zgłaszać bezpośrednio do zakrystii po mszy św.

Potrzebne dokumenty

  • Akt zgonu.
  • Dokument wydany do celów pochowania ciała.
  • Poświadczenie o przyjętym przez zmarłego Sakramencie Namaszczenia i spowiedzi.
  • Akt własności grobu i dokument poświadczający jego aktualne (na 20 lat) opłacenie.

Z w/w dokumentami należy się zgłosić do kancelarii celem spisania aktu zgonu w księgach parafialnych i uzgodnienia terminu pogrzebu.

 

Miejsce na cmentarzu

Zmarła osoba może być pochowana w grobie rodzinnym za zgodą osoby mającej prawa do dysponowania miejscem w tym grobie. Ze względu na protest pewnej grupy mieszkańców naszej parafii nie ma niestety w tej chwili możliwości poszerzenia cmentarza i na aktualną chwilę (wrzesień/październik 2017) jest tylko kilka wolnych miejsc na nowe groby. Pierwszeństwo do pochówku w tych grobach mają nasi parafianie. Nie ma możliwości wykupu nowego grobu dla osób spoza parafii.