Małżeństwo

Małżeństwo

„Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.”   KKK 1661 

Ślub odbywa się z zasady w parafii narzeczonej lub narzeczonego.  W uzasadnionych przypadkach można zawrzeć Sakrament Małżeństwa w innym kościele parafialnym po uzyskaniu od swego proboszcza tzw. licencji.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem (oczywiście dużo wcześniej można już zarezerwować termin ślubu) w celu spisania  tzw. protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.

 

Dokumenty jakie należy dostarczyć do spisania protokołu:

  • Aktualne metryki chrztu, z datą nie starszą niż 3 miesiące przed ślubem. Przy pobieraniu metryki należy zaznaczyć, że jest ona potrzebna do ślubu.
  • Zaświadczenie z USC o „ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa„.
  • Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego i odbycia trzech spotkań w poradni rodzinnej. Kurs przedmałżeński w naszym dekanacie prowadzony jest w Parafii Św. Jana Kantego w Legionowie.

Kurs można odbyć także w jakiejkolwiek innej parafii, gdzie jest prowadzony. Terminy kursów przedmałżeńskich w naszej diecezji  i wszelkie informacje na ich temat (ile trwają, jaki jest program, które kursy są zaliczane) można znaleźć na stronie: Przygotowanie do małżeństwa w diecezji warszawsko-praskiej – zasady i wykaz katechez przedmałżeńskich 2024 – Diecezja Warszawsko-Praska

 

    Tydzień przed dniem  ślubu  narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt małżeństwa. Przynoszą ze sobą:

  • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych.
  • Zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi  przedślubnej (po zgłoszeniu na zapowiedzi). Drugą spowiedź narzeczeni odbywają w tygodniu, w którym jest ślub.
  • Dane osobowe świadków: imię/imiona, nazwisko, wiek i adres. Zgodne z dowodem osobistym.

 

Istotne informacje dodatkowe

 

Narzeczeni we własnym zakresie przygotowują dekorację kościoła po wcześniejszym uzgodnieniu z księdzem lub mogą poprzestać na dekoracji kwiatowej przygotowywanej przez parafię na niedzielę.

Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła. Niedopuszczalne jest używanie w liturgii takich śpiewów muzyki popularnej jak np. „Alleluja” Leonarda Cohena!    Udział w ślubie zaproszonych muzyków musi być wcześniej skonsultowany z księdzem i organistą.

Fotografowie i kamerzyści zgłaszają się przez rozpoczęciem liturgii do księdza w zakrystii. Muszą się wylegitymować odpowiednimi uprawnieniami do filmowania uroczystości kościelnych wydanymi przez odpowiednie instytucje kościelne.