Sakrament Pokuty

Sakrament Pokuty

 

„Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania”. KKK 1440 (Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11)

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11)

 

Sakrament Pokuty i pojednania w naszym kościele:

W dni powszednie – 15 minut przed każdą mszą św.

W niedziele i uroczystości  – podczas każdej mszy św.

W pierwsze piątki miesiąca – podczas mszy św. o godz. 8.00 i 15.00 i potem od godz. 17.00.