Dziecięce Kółko Różańcowe

Na jesieni 2021 roku powstało dziecięce Kółko różańcowe. Ponieważ nie zawsze jest możliwe znalezienie 20 osób do utworzenia pełnego Kółka  została przyjęta nazwa „Płatki róży”. Taki jeden „płatek” to pięcioro dzieci odmawiających jedną tajemnicę różańca. Dzieci spotykają się wspólnie raz w miesiącu, w niedziele, po Mszy św. o godz. 10.30 w salce katechetycznej przy kancelarii. Terminy spotkań:

28.11.2021
19.12.2021
23.01.2022
27.02.2022
27.03.2022
24.04.2022
29.05.2022
19.06.2022

„Płatkami róży” opiekuje się Pani Katarzyna Jaroszewska (katysia@gmail.com) . Chętni do dołączenia do Kółka mile widziani!