Renowacja

Prace konserwatorskie

 

Stan zachowania obiektu

Struktura drewna ołtarzowego jest w złym stanie z powodu zniszczeń dokonanych przez larwy owadów kołatka i spuszczela, liczne ślady otworów widoczne głównie od strony rewersu (zaplecza ołtarza). Odporność mechaniczna drewna od strony awersu na ogół dobra, w niektórych miejscach osłabiona, głównie od strony rewersu i nad podłogą. Liczne drobne ubytki, utłuczenia, spękania, liczne ślady po gwoździach, np.wokół rzeźby Chrystusa na Krzyżu. Ubytki i ukraszenia sterczyn wieńczących ołtarz, do rekonstrukcji 4 sztuki skrajne po dwie z lewej i z prawej strony, i 2 „żabki” zdobiące krawędzie zwieńczeń.

PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE

W wyniku prac konserwatorskich należy przywrócić (zachować) pierwotne walory oryginalnego opracowania malarsko — pozłotniczego poprzez usunięcie wadliwych warstw wtórnych, uzupełnienie ubytków oryginałów: gruntu, złoceń i warstw barwnych, zgodnie z pierwotnym zamierzeniem autora i wykonawców ołtarza.

Prace konserwatorskie mają też na celu zdezynfekowanie powierzchni, przeprowadzenie zabiegów biobójczych i wzmocnienie struktury drewna poprzez impregnację.

Niektóre elementy PRAC KONSERWATORSKICH:

 • wstępne oczyszczenie powierzchni ołtarza,
 • demontaż elementów ruchomych ołtarza (obraz olejny na zasuwie, elementy zdobień snycerskich ze zwieńczenia, trzy rzeźby retabulum, itp.),
 • gruntowne oczyszczenie mechaniczne i chemiczne ołtarza,
 • przeprowadzenie dwukrotne zabiegów biobójczych, metodą kąpieli, pędzlowania i miejscowych zastrzyków,
 • impregnacja drewna żywicą syntetyczną,
 • kompleksowe wietrzenie ołtarza i wnętrza kościoła,
 • oczyszczenie powierzchni ołtarza,
 • reperacja spękań drewna z zastosowaniem ftekowań w miejscach ubytków w miejscach ubytków, naprawy stolarskie,
 • rekonstrukcja brakujących elementów snycerskich,
 • wklejenie zrekonstruowanych elementów snycerskich,
 • impregnacja tych elementów,
 • wykonanie barwnych kitowań ubytków drewna od strony lica ołtarza, opracowanie powierzchni, opracowanie krawędzi,
 • przygotowanie powierzchni pod złocenia,
 • wykonanie złoceń przy użyciu prawdziwego złota,
 • retusz kolorystyczny całej powierzchni ołtarza,
 • konserwacja obrazu olejnego,
 • montaż całości: rzeźb, snycerki itp.,
 • miejscowa korekta i retusz po wykonaniu prac montażowych,
 • końcowe zabezpieczenie powierzchni ołtarza przy użyciu werniksu końcowego i pasty woskowej.