Zespół „Caritas”

Zespół „Caritas” stanowią wolontariusze, którzy organizują się na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, aby przygotować świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii. Środki na ten cel pozyskiwane są ze zbiórek pieniędzy, rozprowadzanie świec i sprzedaży własnoręcznie wykonanych palm. Osobą odpowiedzialną za cały zespół i koordynującą jest Pani Marzena Sereda.