Różaniec

Zapraszamy w październiku na nabożeństwa różańcowe – codziennie o godz. 17.15.

Dzieci szczególnie zapraszamy w środę, czwartek i piątek. Na tych nabożeństwach dzieci czytają rozważania różańcowe i prowadzą modlitwę. Na zakończenie każdego nabożeństwa dzieci dostają obrazki do wklejenia na List do Matki Bożej.

Na modlitwę różańcem zapraszają także organizatorzy tej modlitwy do Dąbrowy Chotomowskiej przy kapliczce u zbiegu ulic Lipowej i Kolejowej. Codziennie o godz. 19.00.