Wielki Post 2019

Środą Popielcową 5 marca rozpoczęliśmy w Kościele okres Wielkiego Postu.

Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek.

Nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poście:

Droga krzyżowa w piątki o godz. 16.30 (dla dzieci), 17.15 (dla dorosłych) i 18.45 (dla młodzieży i dorosłych).

Gorzkie żale: w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15.

 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej z Olszewnicy Starej: środa 20.03, czwartek 21.03 i piątek 22.03 według następującego planu: godz. 8.00 – klasy III Gimnazjum i VII i VIII; godz. 9.30 – klasy IV – VI i godz. 11.00 – klasy I – III.

Rekolekcje wielkopostne dla całej parafii  rozpoczną się w 3 Niedzielę Wielkiego Postu – 24 marca i potrwają do środy 27 marca włącznie. Rekolekcje prowadzi ks. Piotr Główka, kapłan z naszej diecezji, obecnie pracujący na misjach na Ukrainie w parafii Gwardyjsk.