Adwent

W niedzielę 3 grudnia rozpoczęliśmy w Kościele liturgiczny okres Adwentu.  Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.

Zapraszamy w Adwencie na msze św. roratnie ku czci Matki Bożej: we środy i piątki o godz. 18.00, w pozostałe dni (z wyjątkiem niedziel i uroczystości) o godz. 6.45