Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego
tradycyjnie zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej
Piątek 2 lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej.
Zapraszamy tego dnia na Mszę św. Porządek Mszy św.: 8.00, 10.00, 16.30 (z udziałem dzieci), 18.00. Na każdej Mszy św. poświęcenie gromnic.