Skauci FSE

Przy parafii działa praktycznie jedna dziewczęca grupa skautowska – zuchy. Są też osoby działające w harcerstwie, ale w Legionowie. Zuchy spotykają się w soboty. W jedną niedzielę w miesiącu skauci (także i ci działający w Legionowie)  uczestniczą w mundurach we mszy św. o godz. 10.30. Opiekunem duchowym skautów jest ks. Marek.