Uroczystość poświęcenia figur św. Ambrożego – patrona pszczelarzy

Wydarzenie miało miejsce podczas uroczystej mszy św. w niedzielę 24.02.2019 o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Chotomowie. Było to pierwsze tego typu wydarzenie na terenie naszej Parafii i Gminy. Uroczystość zorganizował ks. Proboszcz Mirosław Gawryś na prośbę Zarządu  Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły, organizacji działającej w Chotomowie od ponad 3 lat.

Na uroczystość przybyli parafianie oraz członkowie Stowarzyszenia z różnych rejonów Mazowsza wraz z sześcioma dużymi figurami przedstawiającymi św. Ambrożego – patrona pszczelarzy. Zarząd Stowarzyszenia dołączył cztery mniejsze figury św. Ambrożego wykonane z naturalnego wosku pszczelego.

Prezes Stowarzyszenia powitał wszystkich obecnych, krótko przedstawił Stowarzyszenie do którego należy prawie 50 osób w różnym wieku i różnego zawodu, z których wielu należy do parafii Chotomów. Do Stowarzyszenia należą m.in. nauczyciel, lekarz, antyterrorysta, policjant, inżynierowie od drukarek, wind, samochodów i informatyki, są emeryci różnych służb mundurowych, jest kapitan żeglugi wielkiej prowadzący tankowce na Oceanie Indyjskim. Wśród członków Stowarzyszenia jest także ks. prałat Zdzisław Rogoziński, który odprawił mszę świętą, w koncelebrze z ks. proboszczem oraz poświęcił figury św. Ambrożego.

Prezes Stowarzyszenia przypomniał zebranym, że baza edukacyjno- szkoleniowa Stowarzyszenia znajduje się „pod lasem” w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie i że Stowarzyszenie kontynuuje tradycje pszczelarskie, nie tylko w deklaracjach, ale również w konkretnych działaniach. Starsi Koledzy pszczelarze z Chotomowa to kol. Jerzy Czauderna (84 l.) oraz ś.p. Maciej Pustelnik (83 l.). Korzenie pszczelarstwa na ziemi Chotomowskiej i Jabłonowskiej sięgają wiele dalej. Pszczelarze zwani dawniej bartnikami dostarczyli w roku 1339 do biskupstwa w Płocku 14 donic miodu. Było to wtedy 20% wszystkich dostarczonych miodów z całego terenu podległego pod Biskupstwo. Wskazuje to na to, że rejon Jabłonnej obfitował w miody, że teren zamieszkiwała duża grupy bartników, a parafia Chotomów już w XIV wieku była dużym centrum życia religijnego.  Wyprawa tych bartników w XIV wieku do Płocka, czy to Wisłą, czy może przez puszczę była zapewne wyprawą życia. Takie wyzwania podejmują także aktualnie sprawujące opiekę nad pszczołami lokalni mieszkańcy.

Do końca XIX wieku, ze względu na wartość i tradycję, miód nie był sprzedawany, a tylko rozdawany zasłużonym osobom. Do tej tradycji wraca także Stowarzyszenie, które część pozyskanego miodu przekazuje na różnego rodzaju akcje charytatywne. Kontynuując tą tradycję, po zakończonej mszy św. Członkowie Stowarzyszenia częstowali miodem wszystkich uczestników uroczystości.

Na zakończenie uroczystości prezes Stowarzyszenia Marek Dudek  podziękował ks. prałatowi Rogozińskiemu za mszę św. w intencji pszczelarzy, za bardzo budujące kazanie nawiązujące w wielu fragmentach do osoby św. Ambrożego – patrona pszczelarzy. Podziękował także za poświęcenie figur oraz wręczył obecnym księżom statuetki św. Ambrożego wykonane z naturalnego wosku pszczelego, jako kolejny element tradycji pszczelarskiej i pamiątkę po bardzo ważnym wydarzeniu.

 

Marek Dudek