Odpust parafialny

Uroczystej mszy św. odpustowej  15 sierpnia o godz. 12.00 w Uroczystość Wniebowzięcia NMP przewodniczył ks. prał. Leszek Kołoniecki.  Ksiądz Leszek wygłosił również homilię i przewodniczył procesji z Najświętszym Sakramentem. W liturgii wzięło również udział kilkunastu kapłanów z dekanatu legionowskiego, z Dziekanem ks. prał. Lucjanem Szcześniakiem na czele, a także kapłani z sąsiedniego, nowodworskiego dekanatu i zaprzyjaźnieni z księdzem proboszczem.

Bezpośrednio po uroczystościach kościelnych rozpoczął się na łące przy kościele festyn z okazji Dnia Chotomowa, 600. rocznicy lokacji Chotomowa i Jabłonny na prawie niemieckim oraz 670. lecia powstania parafii w Chotomowie. Nie sposób nawet wymienić wszystkich atrakcji festynu. Wspomnieć wszakże należy o historycznej inscenizacji chrztu Polski i nadania dokumentu lokacji Chotomowa przez biskupa płockiego. A wszystko to dzięki grupie rekonstrukcyjnej z Jabłonny.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w oprawie liturgicznej głównej mszy odpustowej w Uroczystość Wniebowzięcia NMP: służbie liturgicznej, zakrystiance p. Krystynie i organiście p. Robertowi, Panom z Kościelnej Służby Porządkowej Totus – Tuus, osobom biorącym udział w asyście procesyjnej: niosącym chorągwie, feretrony, nielicznym, ale bardzo dzielnym bielankom. Dziękujemy Paniom Bożenie i Jolancie za dekorację kwiatową kościoła. Dziękujemy także wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym i scholi młodzieżowej za przygotowanie i prowadzenie czuwania wigilijnego przed odpustem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu w Dniu święta Parafii i Chotomowa. Dziękujemy Panu Wójtowi i Urzędowi Gminy Jabłonna, głównym organizatorom, czyli filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie w osobach kierowniczki Pani Elżbiety Frydrychowicz i Pani Edyty Czyżewskiej, strażakom z OSP w Chotomowie za dopilnowanie porządku na parkingu i pokazy na festynie, sołectwu z Chotomowa za przygotowanie jak zawsze wyśmienitej grochówki i sołectwu z Dąbrowy Chotomowskiej za równie znakomite leczo. Nie sposób jest wymienić wszystkich, dzięki którym mogliśmy tak wspaniale przeżyć w wymiarze zarówno duchowym jak i „rozrywkowym” ten piękny czas parafialnego Święta, jaki dał nam Pan Bóg. Bóg zapłać wszystkim!

Ryszard Poznakowski Band

 

Chotomowscy strażacy

 

Chrzest Polski

 

Los Cavalieros

 

Inscenizacja poematu o „Julii chotomowskiej”

 

Inscenizacja nadania prawa lokacji – przysięga „włodarzy”

 

Procesja odpustowa pod przewodnictwem ks.prał. Leszka Kołonieckiego